bestemmingsplan

GoudAsfalt - Next Level
Park070 Voorburg
Westrik Prinsenbeek
Knibbelweg-Oost
Pijnacker-Nootdorp
Esse Zoom Laag
Baanhoek-West Sliedrecht
Moordrecht-Buiten
Nijverheidscentrum Zevenhuizen
De Hes-west Renkum
Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen
Kern en Buitenrand Eemnes
Bedrijventerrein Leeksterveld
Laren Noord
‘s-Gravenweg Nieuwerkerk a/d IJssel
Ambachtsezoom Hendrik-Ido-Ambacht
Postzegelplannen en deelstudies
Kern Wateringen
Landelijk Gebied en Wakkerendijk-Meentweg Eemnes
Plantagekwadrant Zuidplaspolder
Maaslandse Dam Midden-Delfland
recreatieterrein De Bonk
De Volgerlanden Hendrik-Ido-Ambacht
Gouwepark Moordrecht
Kies uw interesse

Maak hieronder met één muisklik een
selectie van interessante projecten:

(stads)landschap   beeldkwaliteitsplan   bestemmingsplan   buitenruimte   cascoplan   collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo)   cultuur   cultuurhistorie   duurzaamheid   herstructurering   infrastructuur   initiatief   landelijk gebied   levensloopbestendig wonen   nieuwe woongebieden   participatie   planoptimalisatie   supervisie   visie   werklandschap  
bestemmingsplan

De planologisch-juridische borging van ruimtelijke opgaven is één van onze speerpunten. 

 

Bij veel van onze projecten dragen wij naast onze stedenbouwkundige en landschapsarchitectonische inbreng ook zorg voor de vertaling in een bestemmingsplan. Door onze integrale benadering worden de uitgangspunten en essenties van het ontwerp zo tevens op een sterke wijze van een planologisch-juridische regeling voorzien. 

Daarnaast zijn wij de afgelopen jaren betrokken bij een groot aantal bestemmingsplannen in het kader van de landelijke actualisatieslag op grond van de Wro. Voor stedelijk gebied en kernen,  landelijk gebied en bedrijventerreinen stellen wij eenduidige, heldere en praktisch hanteerbare bestemmingsplannen op, geënt op bestaande kwaliteiten, gericht op de toekomst.

 

Ook voor ontwikkelopgaven verzorgen wij wijzigingsplannen, bestemmingsplannen of ruimtelijke onderbouwingen. Indien mogelijk bouwen wij daarbij de nodige flexibiliteit in, waarbij wij te allen tijde de realisatie van ruimtelijke kwaliteit ten doel stellen.