het team

Het team vlak na de verhuizing naar de Schiecentrale zomer 2016. De overstap naar Rotterdam heeft ons nieuwe perspectieven geopend. We hebben niet alleen meer ruimte tot onze beschikking maar wij werken ook nog eens in een inspirerende omgeving met een ongekende openheid en weidsheid.

karakterschets

Trots en bescheiden; ervaren en onbevangen; optimistisch en ernstig.

Wij zijn OD205. Ontwerpers en adviseurs voor stadsontwerp, ruimtelijke ordening, landschaps-ontwerp en conceptontwikkeling.

OD205 is een op optimisme gebaseerd ontwerpbureau dat perspectieven schetst voor de samenleving van morgen. Binnen het cultuurlandschap en met oog voor het grotere geheel wordt altijd ruimte ontdekt en gecreëerd voor vernieuwing, met respect voor dat wat goed is. Dit doet het bureau vanuit een traditie van zeventig jaar aan oprechte belangstelling. Wat OD205 door al die ervaring vooral heeft geleerd: naast visionaire vergezichten is oog voor menselijk gedrag en maatschappelijke verhoudingen een voorwaarde om duurzame ontwerpen te realiseren. Het team maakt zich dan ook sterk voor het verbinden van het planbare met het onbekende en organische.

 

Fien Gooskens
stedenbouw | buitenruimte | landschap

In juli 2015 afgestudeerd aan de NHTV Breda in de richting Urban Design. Al in haar eerste studiejaar won ze de prijsvraag voor het binnenplein van een studentencomplex in Tilburg. Die overwinning en het plezier dat ze eraan heeft overgehouden vormden een belangrijke drijfveer voor haar werken; vanaf dat moment moest een mooi concept óók uitvoerbaar zijn. Daarvoor knokt ze tot aan de realisatie.

 

Fien is een echte all-rounder die zich op het snijvlak van het stedenbouwkundig ontwerp en de landschapsarchitectuur het meeste thuis voelt. Haar nauwkeurigheid en vastbeslotenheid pakken voor elk project goed uit.

 
Arjen Stam
ruimtelijke ordening | communicatie | visie

Arjen heeft in negen jaar tijd twee studies op Windesheim, Zwolle voltooid; in 2003 bouwmanagement en in 2007 ruimtelijke planning.
Zijn doorzettingsvermogen wordt onderstreept door het feit dat hij ondanks dit zware studietraject alweer ruim 15 jaar fulltime werkzaam is.


Als planoloog werkt hij aan het hele spectrum van de ruimtelijke ordening; van omgevingsvergunningen tot aan structuurvisies. Sinds twee jaren houdt hij zich intensief bezig met de nieuwe Omgevingswet. Hij werkt aan een innovatieve procesaanpak voor visies waarin zowel burgers als ook de overheid een vanzelfsprekende plek krijgen.  

 

Arjen is zeer behendig in het verbinden van de regelgeving aan ruimtelijke ontwerpvoorstellen en vice versa. Daarbij prefereert hij altijd gezond verstand en een scherpe blik boven nodeloos ingewikkelde (juridische) constructies.

 

Communicatie is bij hem in goede handen en als kwaliteitscoördinator is hij tevens verantwoordelijk voor alle interne protocollen op het bureau zodat onze efficiency niet lijdt onder de creatieve chaos van onze werkvloer.

 
Mireille Veen
ruimtelijke ordening

Sinds november 2015 versterkt Mireille, net afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht in Ruimtelijke Ordening en Planologie, ons team.  Met haar zeer diverse stageervaringen bij zowel een bureau, gemeente als Hoogheemraadschap zal zij zich snel in de vele lopende planologische projecten van ons bureau inwerken.

Mireille vindt haar drive in de afwisseling van projecten en staat te trappelen om hetgeen
ze geleerd heeft toe te passen in de praktijk en om nieuwe dingen te leren.

 
Emma Kannekens
buitenruimte | verkaveling

Direct na haar afstuderen aan de NHTV Breda is Emma bij OD205 begonen. Tijdens opeenvolgende studieprojecten nam haar belangstelling voor buitenruimte en landschapsarchitectur binnen haar ontwerpen gestaag toe. Ze gebruikt dan ook haar eerste baan om die belangstelling verder te verdiepen. 

 

Emma kenmerkt zich door een systematische aanpak, nuchtere houding en drive te blijven ontwerpen.

Landschaps-architectuur

Voor specifiek landschapsarchitectonische vragen schakelen wij ons netwerk in. Wij hebben uitstekende samenwerkingsverbanden met meerdere landschapsarchitecten. Afhankelijk van de aard van de opgave vragen wij één van hen in het specifieke projectteam. Op deze wijze is er altijd sprake van een customized team.

Patrick van Schaik
stage

Voor een half jaar loopt Patrick stage bij ons. Zijn opleiding stedenbouw/urban design aan het Willem I College in Den Bosch vormt een mooie basis om bij ons zowel uitvoerend als ook ontwerpend aan de slag te gaan.

Volgend jaar hoopt hij af te kunnen studeren én een vervolgopleiding op te starten.  

OD205

Adres:


Schiecentrale
Schiehavenkade 158-160
3024 EZ   Rotterdam

Telefoon:

010 - 303 12 77

E-mail:

mail@od205.nl

Volg ons:


Ralf Hottenträger
visie | urban design | architectuur

Directeur-eigenaar en inspirator van het team. Studie in München, Keulen en Delft; diploma in 1991 voor zijn Masterplan voor Imperia, Italië. In hetzelfde jaar teruggekeerd naar Nederland en 15 jaar ervaring opgedaan in gerenommeerde bureaus voordat hij naar OD205 ging.

 

Eind 2011 heeft hij OD205 verworven en diens metamorfose tot een slagvaardig en vernieuwend bureau ingezet. 

 

Ralf heeft ervaring op alle schaalniveaus en met alle typen ontwerpopgaven. Hij richt zijn energie vooral op toekomstgerichte veranderingen die om een stevige dosis strategie vragen.  

De combinatie van ruimtelijke en maatschappelijke aspecten spreekt hem (die zijn loopbaan ooit met een dubbele studie van architectuur en politiekwetenschappen begon) in het bijzonder aan.

Omdat hij intensieve samenwerking met insititutionele opdrachtgevers, bewoners, ondernemers en partners omarmt, zijn ook complexe opgaven bij hem in goede handen.

 

Zijn Nederlands-Duitse achtergrond en zijn brede ervaring brengt het met zich dat Ralf een vanzelfsprekend ogende integrale ontwerpbenadering hanteert, waarin stedenbouw, landschapsarchitectuur en architectuur in elkaar overvloeien. 

 

Als eindverantwoordelijke is hij tevens het aanspreekpunt omtrent alle zakelijke aspecten van ons bureau.

 
Danny Nelemans
stedenbouw | buitenruimte | duurzaamheid

Danny rondde zijn studie bouwkunde in Rotterdam af met het ontvangen van de avbb ontwikkelingsprijs. Hierna volgde hij ‘urbanisme’ aan de TU Delft waar hij voor zijn ontwerpend onderzoek naar de Vlaamse nevelstad zijn Master kreeg.

 

Na vijf jaar te hebben gewerkt bij Palmbout en een éénjarige periode als onderzoeker aan de TU Delft was Danny toe aan een overstap naar OD205.

 

Hier houdt hij zich bezig met stedenbouwkundige trajecten van analyse tot uitwerking en weet hij de inrichting van de openbare ruimte vanuit conceptuele gedachten en technische achtergrondkennis vorm te geven.

 

Daanaast heeft Danny zich de afgelopen jaren tot een expert op het gebied van stedenbouwkundige duurzaamheid ontwikkeld. 

 

Hij is de grafisch specialist van ons team en zodoende verantwoordelijk voor onze corporate identity.

 
Astrid Steenvoort-Wessels
bureau-coördinatie | administratie | pr

Sinds najaar 2017 zorgt Astrid ervoor dat het bureau organisatorisch op orde blijft. Het groeiend aantal collega's en de toenemende complexiteit van onze opgaven vormen voor haar de boeiende achtergrond van haar werkzaam-

heden.

 

Nadat Astrid ervaring heeft opgedaan in reclame en marketing werd ze office manager van een duurzame consumentenorganisatie en daarna teamcoach in de hr wereld.

In deze functies heeft ze de nodige bagage verzameld om gestructureerd en met het oog voor individuele achtergronden ons bureau te professionaliseren. 

Judit Gaasbeek Janzen
stedenbouw | klimaat-adaptie

Judit is 2015 aan de TU Delft op de relatie tussen recreatieve ontwikkelingen en klimaat-adaptatie afgestudeerd. Tijdens haar werkperiode bij de Metropolitan Redevelopment Authority in Perth, Australië leerde ze de praktijk van de stedenbouw op zeer diverse schaalniveau's kennen. Ze ontdekte dat ze graag naar het grote geheel kijkt, maar het net zo belangrijk vindt in contact te staan met de uiteindelijke gebruikers.

 

Judit's interesse ligt zowel in het onderzoekende als het ontwerpende gedeelte van de stedenbouw. Dit kwam haar goed ten pas toen ze 2016 meewerkte aan een onderzoeksproject van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed over de wederopbouwwijken.


Met haar werkzaamheden op het snijvlak van klimaat en ontwerp ontwikkeld ze zich binnen OD205 tot een duurzaamheidsspecialist.