Koninklijke en feestelijke opening
3 april 2012

Vandaag wordt de Westerstraat officieel geopend. Hare Majesteit de Koningin zelf verricht de openingsceremonie onder toeziend oog van de directie, alle medewerkers van het museum en de partijen die bij de totstandkoming van dit bijzondere project betrokken zijn, waaronder onze stedenbouwkundigen Ralf Hottenträger en Danny Nelemans.

 

Westerstraat bereikt hoogste punt
24 oktober 2011

Binnen een half jaar tijd zijn de partijen er in geslaagd om de grachtenpanden weer grotendeels op te bouwen. Voor de feestelijke opening op 3 april zijn er nog een kleine 5 maanden over voor de afwerking en inrichting van o.a. een postkantoor, een Jordaans café, een turken pension en de achteraf gelegen krotwoningen!

1e steen Westerstraat feestelijk gevierd
20 juli 20111 / 2

Onder grote belangstelling van de regionale en landelijke pers is door de burgemeesters van Arnhem en Amsterdam het startsein voor de daadwerkelijke realisering gegeven.

 

Eberhard van der Laan en Pauline Krikke hebben gezamenlijk de symbolische eerste steen gelegd voor het project Westerstraat in het Nederlands Openlucht Museum. 

 

Voor de bouw werd gebruikt gemaakt van originele panden die tussen 2002 en 2004 moesten wijken voor nieuwbouw en die de gemeente Amsterdam aan het Nederlands Openluchtmuseum heeft geschonken.

Westerstraat komt in kleine brokstukken op plaats van bestemming
1 mei 2011

Vandaag zijn de Amsterdamse grachtenpanden, die in 2005 zorgvuldig in kleine stukken zijn gedemonteerd, aangekomen op het entreeplein van het Nederlands Openlucht Museum. Over iets minder dan een jaar zullen de grachtenpanden er bij de jaarlijkse opening van het museum in april 2012 moeten staan. Dit jaar is de opening extra feestelijk vanwege het heugelijke feit dat het museum volgend jaar haar 100e verjaardag viert.

 

Nieuwe authenticiteit voor de museale beleving
20 augustus 20101 / 5

Als een van de laatste grachtenpanden in Amsterdam waren er achter deze panden aan de Westerstraat nog karakteristieke krotwoningen aanwezig, die via een smalle doorgang vanaf de gracht bereikbaar waren. De Pottenbakkersgang, een “onhygiënisch en vochtig” steegje lag oorspronkelijk tussen de belendende panden en de aangeboden grachtenpanden. Bij het herbouwen van de panden zijn deze ten opzichte van elkaar gespiegeld en zo gepositioneerd dat er wederom een smalle ruimte is ontstaan voor een doorgang naar de achterliggende krotwoningen. Met deze ingreep wordt de wens van het NOM ingewilligd om de beleving, authenticiteit en functie van de Pottenbakkersgang optimaal tot zijn recht te laten komen.

 

Project Westerstraat grijpt terug op historische Anjeliersgracht
12 juli 20101 / 3

Op basis van historisch onderzoek heeft ons bureau twee mogelijke alternatieven opgesteld om de Amsterdamse grachtenpanden zorgvuldig in te passen in het glooiende Arnhemse heuvellandschap. Het historisch gestoelde idee om de Westerstraat als weleer op een kade te plaatsen, is door de directie van het museum met veel enthousiasme ontvangen. Door deze ingreep wordt naast de overbrugging van het hoogteverschil ook de museale beleving extra kracht bijgezet.

Westerstraat, Nederlands Openluchtmuseum Arnhem

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  buitenruimte   cultuur   cultuurhistorie
Project Details

Opdrachtgever: De Comme en Nederlands OpenluchtmuseumPeriode: 2010-2012Producten: stedenbouwkundige inpassing, inrichtingsplanProgramma: twee Amsterdamse grachtenpanden (1600) incl. achterliggende krotwoningen en een Haarlemse houdloods (1843)Twee Amsterdamse grachtenpanden inpassen in een bosrijke, parkachtige omgeving: geen alledaagse opgave. Het Nederlands Openlucht Museum (NOM) was op zoek naar een passende locatie in haar museumpark voor twee historische grachtenpanden afkomstig uit de Westerstraat in Amsterdam. Een variantenstudie leverde de situering op van de panden aan een kade bij het entreeplein, waardoor het plein beter begrensd wordt. Met de introductie van dit eerste stedelijke fragment in het museum wordt - met respect voor de authenticiteit van het culturele erfgoed - een nieuwe impuls gegeven voor de toekomst van het museum.