Lukt het om het terrein van een voormalige asfaltcentrale om te toveren tot dé hotspot van Gouda?
24 mei 2018

Langs de Hollandse IJssel, tegenover het historische hart van Gouda, ligt een 3 hectare groot industrieterrein. Na de sluiting van de Koudasfaltcentrale zag een groep betrokken bewoners de unieke kansen van deze plek voor Gouda. Samen richtten zij Stichting GOUDasfalt op.

 

Het GOUDasfalt terrein wordt de tegenhanger van het centrum. In de historische binnenstad is er nauwelijks ruimte voor experimenten en evenementen. Die ruimte is hier wel; tussen de prachtige verzameling van industriële relicten.

 

In een korte tijd is het Stichting GOUDasfalt gelukt om het terrein te transformeren: spraakmakende evenementen, een horeca paviljoen, een stadsstrand en bedrijvigheid door creatieve ondernemers.

 

Samen met od205 is een projectplan bij het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie ingediend voor de volgende stap. Het opzetten van een flexibel masterplan, een stads breed participatietraject en kaders en uitgangspunten voor het uiteindelijk op te stellen omgevingsplan als resultaat.

 

Maart 2018 is het projectplan goedgekeurd en nu gaan GOUDasfalt en od205 aan de slag. Samen werken we aan het verwezenlijken van de droom: het omtoveren van een braakliggend terrein tot hotspot van de stad. Mét en door Gouwenaren.

Stadslab van start!
1 maart 20181 / 4

We zijn blij: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft gisteren ons projectplan -een co-productie van Stichting GoudAsfalt en od205- goedgekeurd!

Dat betekent dat het initiatief van burgers om van de asfaltcentrale een bruisende plek tegenover het historische centrum te maken dóór kan.

od205 zal in het voorjaar van 2018 de Stichting helpen om GoudAsfalt in Gouda te verankeren; in de hoofden en de harten van de Goudenaren. Met een participatie-traject nieuwe stijl en een flexibel Masterplan. Uiteraard onder inachtneming van alle milieutechnische beperkingen die voor deze locatie gelden.

GoudAsfalt - Next Level

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  bestemmingsplan   cultuur   cultuurhistorie   herstructurering   participatie   visie
Project Details

Opdrachtgever: Stichting GoudAsfaltPeriode: 2018Producten: Masterplan, participatie begeleiding, bestemmingsplanProgramma: organisch/bottom-up.