Onze visie op Linkeroever
15 juni 20171 / 2

Wij ambiëren zelfredzaamheid en duurzaamheid op technologisch vlak. Met elektrische mobiliteit als dienst en gesloten stromen van hernieuwbare energie, water en afval. Wij ambiëren duurzaamheid en inclusiviteit op sociaal vlak. Met ruimtelijke en functionele rijkdom.

 

Linkeroever kan de plek worden waar een nieuwe manier van samenleven plaatsvindt. Vanuit optimisme en gebaseerd op het DNA van de plek. Met ruimten, ontworpen voor de verschillende opgaven van overheid en burgers. In dienst voor een samenleving waarin individualiteit en gemeenschapszin worden gecombineerd.

 

 

Bottom-up | Top-down?
15 juni 2017

De door ons uitgewertke transformatie van Linkeroever vraagt om een systeem dat de verschillende snelheden van transitie omarmt. Een systeem dat ook rekening houdt met de verschillende verantwoordelijk-heden van publiek en privaat. Dat systeem ligt voor het oprapen in Linkeroever. Na goed gebruik wordt in de polder onderscheid gemaakt in drie ruimtelijk-functionele niveaus: het raamwerk, de sectoren en de clusters.

 

In het raamwerk is de overheid aan zet. Taaie, langlopende processen worden hier vormgegeven.

In de clusters krijgen bewoners en ondernemers (eindelijk) het vertrouwen dat ze verdienen. Ruimte om zelf te bepalen wat goed is in hun eigen directe omgeving. 

In de sectoren komen de verschillende belangen bij elkaar. Hier vindt de nodige uitwisseling van ideeën plaats en wordt samen aan de toekomst gewerkt.

Verleden en toekomst
14 april 2017

Linkeroever vindt haar oorsprong in de Borgerweertpolder, de kop van het Waasland en stond in groot contrast met het drukke, bedrijvige, bruisende Antwerpen aan de overkant van de Schelde. Vanuit het geloof in een nieuwe samenleving werden in de jaren ’30 van de 20ste eeuw grootse plannen voor Linkeroever gesmeed en werd de polder onder zand begraven. Het moest een stadsdeel van Antwerpen worden gebaseerd op de principes van functiescheiding, rationaliteit, efficiëntie, ruimte voor de auto en homogeniteit. Geënt op de actuele maatschappelijke ontwikkelingen van die tijd. Nu, bijna 100 jaar later, is de visie op Linkeroever ingehaald door de toekomst, die anders werd dan gedacht.

In onze visie, is Linkeroever opnieuw de tegenhanger van ‘de oude stad’. Wederom baanbrekend, maar deze keer met oog voor de historie én met oog voor een duurzame maatschappij. Een stadsdeel van de toekomst. De jury koos onze visie als één van de meest interessante inzendingen om een belangrijke bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat.

De toekomst van Linkeroever
14 januari 2017

‘Een deel van Antwerpen dat nog stad moet worden’. Zo refereert Christian Rapp – stadsbouwmeester van Antwerpen – naar Linkeroever. Doormiddel van een ideeënwedstrijd onder ontwerpers in Europa hoopt Rapp het maatschappelijk debat omtrent de toekomstige rol van Linkeroever aan te jagen. Samen met SPIE zag od205 hierin de kans om te laten zien hoe de transities die ons te wachten staan een stadsdeel zoals Linkeroever op slimme wijze kunnen voeden. Om dit te bewerkstelligen grepen we terug op de geschiedenis van de plek en koppelen we deze aan de actuele kijk op de toekomst van onze samenleving.

Antwerpen Linkeroever

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  cultuurhistorie   duurzaamheid   infrastructuur   participatie   visie
Project Details

Opdrachtgever: StadsbouwmeesterPeriode: januari tot juni 2017Producten: inzending prijsvraag, winnaar eerste ronde, finalistProgramma: Hoe ziet de toekomst van Linkeroever er uit?Onze visie op de Linkeroever "Antwerpen - een ander perspectief" werd door de jury van deze internationale prijsvraag over de toekomst van de stad gezien als belangrijke bijdrage aan het maatschappelijke debat. We zijn dan ook één van de winnaars van de eerste ronde geworden.

In de tweede ronde heeft OD205 samen met Spie de visie verder uitgewerkt maar konden we de jury niet verleiden ons tot overall winnaar uit te roepen.

 

Voor ons ligt de toekomst van de stad besloten in har DNA én in de grote actuele uitdagingen. Met sociale processen van co-creatie als vliegwiel om ruimte te scheppen voor een ander perspectief, letterlijk en figuurlijk. 

 

Op basis van onze ervaring en onze dromen over innovatie in ons stedelijk landschap gaan wij door met het uitwerken van onze ideeën.