WINNAAR: eerste ronde
9 mei 2017

Staatssecretaris Van Rijn heeft vanmiddag de winnaars bekend gemaakt van de eerste ronde van WHO CARES, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

De jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, selecteerde vijf teams voor vier locaties in Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen. Deze twintig multidisciplinaire teams krijgen tot september 2017 de tijd om hun ideeën verder uit te werken. De winnaars van de prijsvraag worden eind oktober bekend gemaakt tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.

van zorginstelling naar zorgdienst!
8 mei 2017

iCAREnisse is housing, co-housing en co-housing+. We realiseren meerdere soorten zorgwoningen, verspreid over de plint van de wijk. De woninginrichting is onderdeel van een flexibel zorgconcept, waarin ook aanvullende zorgdiensten aangeboden worden.

 

De zorg komt naar de mensen toe in plaats van andersom.

SMART-GRID
7 mei 2017

iCAREnisse is een technologisch smart grid in het publieke domein. Een combinatie van hoogstaande technologische toepassingen in de buitenruimte, waardoor ouderen en mensen met een beperking op een veilige manier kunnen deelnemen aan het openbare leven.

 

'koude technologie' ondersteunt 'de warme zorg' 

WHO CARES

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  herstructurering   initiatief   levensloopbestendig wonen   participatie
Project Details

Opdrachtgever: Prijsvraag WHO CARES is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, het ministerie van VolPeriode: 2017-hedenProducten: integrale visie, prijsvraagProgramma: transformatiestrategie voor wonen en zorg op wijkniveauOD205 is één van de winnaars van de 1e ronde en heeft als hoofdontwerper samen met Groosman, Kaap O, SPIE, stadstrainer Rik Moonen, Streetlife en zorginstelling ASVZ de integrale visie iCAREnisse opgesteld.

 

iCAREnisse is een multidisciplinaire, integrale aanpak waarmee iedereen thuis kan blijven wonen. Juist als je hulpbehoevend wordt. Juist in de laatste fase van je leven. Ons plan is geslaagd als de zorg voor kwetsbare groepen vanzelfsprekend onderdeel is van het dagelijkse leven in een wijk.

 

In iCAREnisse is alle zorg in de wijk geïntegreerd, zowel intramuraal als extramuraal. Dit maken we mogelijk door een systeem van omkeerbare woningaanpassingen en (t)huiszorg op maat, door slimme stedenbouwkundige en architectonische ingrepen en door een technologisch ‘smart grid’ in de buitenruimte dat mensen op een veilige manier laat deelnemen aan het openbare leven. iCAREnisse faciliteert geslaagde integratie van mensen met een zorgbehoefte.

 

Hoe zo’n buitenruimte er precies uitziet? Dat bepalen de bewoners zelf: waar een ontmoetingsplek komt, wat de variabelen zijn, alles gebeurt in overleg met ons als experts. We benutten de bestaande netwerken, met inzet van de community en stimuleren sociaal ondernemerschap.