Het casco staat
3 december 20151 / 5

In aanloop naar de volgende vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit hebben wij samen met de ontwikkelaar en de architect alle aspecten van het stedenbouwkundig verhaal verder belicht. Het casco is ondertussen volledig uitgekristaliseerd en de vakafdelingen van de gemeente zijn ermee akkoord gegaan. Een belangrijke stap in het proces. Januari 2016 hopen we van de Commissie definitief groen licht te krijgen voor de realisatie.

Westrik Prinsenbeek

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  beeldkwaliteitsplan   bestemmingsplan   buitenruimte   cascoplan   nieuwe woongebieden
Project Details

Opdrachtgever: GiesbersPeriode: 2015-hedenProducten: bestemmingsplan, stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, Inrichtingsplan openbare ruimteProgramma: ca. 150 woningenIn samenhang met de herstructurering van de locatie Gertrudisoord te Prinsenbeek, waarvoor wij eveneens het bestemmingsplan opstellen, heeft Giesbers plannen ontwikkeld om aan de zuidzijde van de kom Prinsenbeek een uitbreidingswijk te realiseren van circa 150 woningen. Daarmee kan worden voorzien in een deel van de woningbouwbehoefte binnen de kern Prinsenbeek voor de komende jaren.

 

Wij zijn gevraagd om, naast het opstellen van het bestemmingsplan, tevens samen met Geesink Weusten architecten zorg te dragen voor het stedenbouwkundig concept en het beeldregieplan voor deze nieuwe wijk.