Verzamelplan 2016/2017
17 november 2016

Ook voor de periode 2016/2017 mogen wij het verzamelplan van de gemeente Pijnacker-Nootdorp opstellen. Dit keer zijn er in totaal 22 locaties meegenomen, van snippergroen locaties gelegen naast woningen tot de herinrichting van het wooneiland Ameland. Voor elke locatie/ontwikkeling is een passende regeling gevonden. Het ontwerpbestemmingsplan ligt sinds 17 november 2016 ter inzage.  

Groene Buffer Delfgauw
12 augustus 2016

Sinds lange tijd wensen de bewoners van Delfgauw een groene buffer tussen de oude kern van Delfgauw en het glastuinbouwgebied. In samenwerking met de eigenaar van het aldaar gelegen glastuinbouwbedrijf wordt deze groene buffer gerealiseerd, waarbij gebruik gemaakt wordt van de ruimte voor ruimte regeling.

 

Ons bureau maakt deze lang gekoesterde wens van de inwoners van Delfgauw mogelijk door het bestemmingsplan ‘Groene Buffer Delfgauw’ op te stellen.

Bijzonder aan dit plan is dat de grond in privaat eigendom blijft, maar wel openbaar toegankelijk wordt. De aanwezige kas c.a. wordt gesloopt en ter plaatse worden drie woningen mogelijk gemaakt. Het omliggende gebied zal gebruikt worden om enkele schapen op te laten grazen.  

Verzamelplan 2015/2016
28 april 2016

Gezien de proceduretijd die sinds de invoering van de Wro in 2008 is gemoeid met het opstellen van een (Wabo-)projectbesluit, heeft de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp in 2009 besloten dat de bevoegdheid tot het nemen van een dergelijk projectbesluit gedelegeerd is aan het college. Het college heeft criteria opgesteld op basis waarvan wordt bepaald of een aanvraag in aanmerking komt voor een projectbesluit. Voor bouwplannen waar het college wel positief tegenover staat, maar die niet voldoen aan de criteria voor een projectbesluit, is aangegeven dat deze opgenomen dienen te worden in een ‘verzamelplan’. Ook besluiten op principeverzoeken welke onder mandaat geschieden dienen er in meegenomen te worden. De gemeente Pijnacker-Nootdorp stelt één keer per jaar zo’n verzamelplan op.

 

Voor de periode 2015/2016 hebben wij de opdracht gekregen om het verzamelplan van de gemeente op te stellen. Voor in totaal 14 locaties hebben wij de bestemmingsregelingen aangepast aan de gewenste situatie.

Het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2015/2016’ is op 28 april 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.  

Wijkwaarderingsplan 's-Gravenhout
31 januari 20161 / 4

...

Wijkwaarderingsplan Vrouwtjeslant
14 oktober 20151 / 4

...

nieuwe ontsluitingsmogelijkheid oudeleedeweg
1 april 20151 / 4

Voor een perceel aan de oudeleedeweg hebben wij een studie gemaakt naar de ontsluitingsmogelijkheden van een agrarisch perceel.

 

Deze ogenschijnlijk klienschalige ingreep was een belangrijke stap in de bewustwording en opwaardering van de linten in het buitengebied.

Wijkwaarderingsplan Achter 't Raadhuis
8 maart 20151 / 4

...

Wijkwaarderingsplan Nootdorp-West
15 januari 20151 / 4

...

verkeerstorenlocatie Ypenburg
19 december 2014

Op het eerste gezicht kan een bouwvolume zoals geprojecteerd goed op de locatie worden ontwikkeld. De functie, de omvang en de massa zouden in overeenstemming zijn met de gerealiseerde bebouwing aan de zuidzijde van de Landingslaan en in de stedenbouwkundige hoofdopzet passen. Op het tweede gezicht dwingt de verkeerstoren en diens betekenis tot een ander inzicht. Buiten kijf staat dat de toren door nieuwe ontwikkelingen niet in de verdrukking mag geraken. Maar juist dit zou gebeuren indien pal naast het bouwwerk een nieuw volume met de nu voorgestelde dimensies zou worden gebouwd. Een bebouwing in het verlengde van toren en bijgebouw zou m.i. maximaal twee verdiepingen mogen tellen om in een overtuigende verhouding te staan met het meest belangrijke object uit de geschiedenis van Ypenburg.  

Ondertekening mantelcontract
2 juni 2014

Vandaag mochten wij samen met wethouder Jaap van Staalduine, de medewerkers van het team RO van de gemeente en de twee andere mantelcontractanten het mantelcontract bestemmingsplannen Pijnacker-Nootdorp ondertekenen. Op basis van kwaliteit en prijs selecteerde de gemeente ons bureau voor het opstellen van haar bestemmingsplannen in de komende jaren. Uiteraard zijn wij trots dat onze plannen gewaardeerd worden en gaan wij vol energie voor onze 'nieuwe' opdrachtgever aan de slag!

Pijnacker-Nootdorp

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  bestemmingsplan   buitenruimte   visie
Project Details

Opdrachtgever: Gemeente Pijnacker-NootdorpPeriode: 2014-hedenProducten: bestemmingsplannen, stedenbouwkundig adviesProgramma: diversBinnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn wij na een aanbestedingsprocedure één van de drie mantelcontracten die de komende jaren bestemmingsplannen zullen opstellen voor de gemeente.

 

Daarnaast ondersteunt Danny als stedenbouwkundige namens ons bureau de gemeente bij diverse vraagstukken op het vlak van stedenbouw.