stedenbouwkundig plan afgerond
12 februari 20161 / 2

Na een intensief traject is het stedenbouwkundig plan vastgesteld. Belangrijkste onderdeel van dit plan is het raamwerk dat de hoofdopzet vastlegt. Binnen deze strak ontworpen opzet is echter nog genoeg ruimte voor verschillende flexibele invullingen met zowel grote als kleine kavels.

positieve sfeer op informatiemarkt Knibbelweg
28 augustus 20151 / 2

Onder enorme belangstelling hebben collega's Arjen Stam en Danny Nelemans afgelopen dinsdag de ontwikkelingen rondom Knibbelweg-Oost toegelicht.

 

De avond was opgedeeld in een plenair deel met korte informatieve presenaties over de achtergrond, het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan.

 

Na een half uur is er vervolgens op toegankelijke wijze bij de uitgebreide panelen ruimte geboden voor individuele vragen en of opmerkingen.

unanieme keuze voor innovatieve werkvloer
12 mei 2015

In een gezamelijke presentatie aan de ontwikkelcombinatie A12-A20 en de Gemeente Zuidplas heeft od205 twee concepten gepresenteerd voor de backbone van het plan. Beide concepten zijn bijzonder omdat er geen aparte verhoogde trottoirs worden aangelegd en de ruimte hierdoor als één verblijfsgebied kan worden opgevat.

 

Model 1 kenmerkt zich door een hele natuurlijke en industrieële benadering, waarbij tussen de stelcon-platen de natuur ruimte krijgt.

 

Model 2 kenmerkt zich door een uniek fabrieksachtig inrichtingsconcept met wegmarkeringen en ruimte voor innovatie.

inventarisatie vanuit de lucht
4 augustus 2014

Met onze eigen drone hebben we speciale opnames gemaakt van het te ontwikkelen gebied in de Zuidplaspolder. Op de opnames is het landschappelijke supergrid van lanen, tochten en linten goed te zien. Het grid heeft een ritmiek van ca. 800x800m. Om deze landschappelijke structuur intact te laten, zal bij de planvorming de hoofdontsluiting van het nieuw te ontwikkelen gebied een hele ander karakter mee gegeven worden.

Knibbelweg-Oost

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  bestemmingsplan   cascoplan   duurzaamheid   werklandschap
Project Details

Opdrachtgever: Gemeente Zuidplas & Ondernemen A12-A20Periode: 2013-hedenProducten: stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteit, bestemmingsplanProgramma: Het overwegend agrarisch gebied wordt fasegewijs getransformeerd naar een aantrekkelijke mix van 31 hectare glastuinbouw, 31 hectare bedrijven, 5 hectare lintbebouwing en 12 hectare groen, water en infrastructuur. In totaal gaat het om bruto 79 hectaDe opgave betreft een ontwikkeling van een hoogwaardig glastuinbouwbedrijvenlandschap met een oppervlakte van bruto circa 79 ha. nabij de  afslag Zevenhuizen aan de A12.

 

Het plangebied grenst aan vier zijden aan de hoofdassen van de Zuidplaspolder en heeft zodoende een belangrijk aandeel in de uitstraling van het cultuur-landschappelijk raamwerk van de droogmakerij. Een zorgvuldige inpassing van Knibbelweg-Oost in de grootschalige en gemaatvoerde structuur van lanen, linten en tochten is essentieel.

 

Het historische lint van de Knibbelweg, de Noordelijke Dwarsweg en de Vierde Tocht begrenzen het plangebied.
 

Door de combinatie van glastuinbouw, bedrijven en zorgvuldig ingepaste lintwoningen ontstaat er een aantrekkelijk en veelzijdige nieuwe werk- en leefomgeving voor de toekomst.

 

Anticiperend op deze noodzakelijke flexibiliteit is voor Knibbelweg-Oost een stedenbouwkundig systeem bedacht. Dit systeem is op te vatten als een flexibel stedenbouwkundig plan. De uiteindelijke invulling wordt niet vastgelegd maar indicatief weergegeven, daarbij worden wel de belangrijkste dragers gekwalificeerd. Het systeem maakt het mogelijk met onzekerheden om te gaan en tegelijkertijd grip te houden op de gewenste ruimtelijke hoofdstructuur en uitstraling.