Portal HKK360 online
26 september 2014

Eén portal voor ondernemers, bezoekers en overige geïnteresseerden: met www.hkk360.nl is dat sinds vandaag in de lucht. Het portal zal zich vullen met deelnemende lokale en regionale ondernemers in de TOP, biedt een bron van informatie voor bezoekers van Zuid-Beveland en houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen rond het initiatief HKK360. 

Visie HKK360
12 september 20141 / 2

Hoedekenskerke in 2025: een dorp dat haar unieke ligging aan de Westerschelde ten volle benut. Met een kustlocatie als brandpunt van toeristisch-recreatieve activiteiten, op meerdere niveaus bijdragend aan duurzame welvaart, zowel in het dorp als binnen de gemeente en regio.

 

De kuststrook van Hoedekenskerke is in deze visie het eerste Zeeuwse Toeristisch Overstappunt (TOP): eentje van een nieuwe generatie, genaamd: HKK360. HKK360 betekent letterlijk en figuurlijk een rond-om oriëntatie. Op het water en het land, maar ook op de bijzondere locatie en haar attractieve omgeving. Bij elkaar maakt dit HKK360 tot een kloppend hart.

 

Vanuit HKK360 zijn alle toeristisch-recreatieve voorzieningen in een straal van ca. 25 km optimaal bereikbaar via aantrekkelijke routes per fiets, boot en trein. De kuststrook zelf herberg tal van functies en voorzieningen die de ligging op de grens van water en land ten volle weten te benutten en die nergens anders (mogelijk) zijn. Onder het motto ‘ervaren en genieten ’wordt er continu geïnvesteerd in een eigentijds Zeeuws karakter. Het sterke contrast tussen de weidsheid van de zeearm Westerschelde en de lieflijkheid van de Zuid-Bevelandse polders levert daarbij een prachtige ervaring op.

 

De visie schetst een mogelijke toekomst, benoemt een aantal bouwstenen die noodzakelijk zijn om deze toekomst waar te maken en werkt met suggesties

Processtappen HKK360
12 september 2014

Wat moet er gebeuren en wie gaan dit doen? De visie onderkent 4 procesmatige succesfactoren als basis voor daadwerkelijke realisatie

 

Factor 1: Verknopen & arrangementen

De toeristisch-recreatieve voorzieningen in de regio functioneren op dit moment vooral als losse attracties, worden beurtelings aangedaan en profiteren niet van elkaar. Met het realiseren van HKK360 verandert dit beeld geheel. De voorzieningen gaan elkaar versterken op het moment dat de bezoekers gaan combineren. Noodzakelijk hiervoor is het aanbieden van informatie, aantrekkelijke routes en diverse vervoersmiddelen. Voor elke doelgroep moet het mogelijk worden om een arrangementenpakket op maat samen te stellen.

 

Factor 2: De Initiatiefdaders

De visie is opgesteld om een inspirerend kader te bieden voor ondernemers, exploitanten en financiers. Een kader dat de potenties van de locatie verduidelijkt en kansen schept voor het succes van veelbelovende businesscases. Voortbouwend op deze visie wordt er vanaf de zomer van 2014 gewerkt aan het vinden van de juiste commerciële bouwstenen voor HKK360. Voor deze taak werken wij samen met De Comme onder de naam: De Initiatiefdaders.

 

Factor 3: De stichting

De stichting HKK360 is in het leven geroepen om de commerciële activiteiten in te kunnen bedden in een juiste omgeving. Dit betreft vooral een niet-commerciële aangelegenheid. De stichting fungeert dan ook als een denktank; zij is gesprekspartner voor alle betrokken partijen, bewaakt de intenties van de visie, gaat op zoek naar aanvullende middelen en zorgt ervoor dat ontwikkelingen op elkaar afgestemd worden.

 

Factor 4: Faciliterende overheid

Een beslissende rol bij het realiseren van de visie speelt de overheid. De partijen die de visie moeten realiseren zijn gebaat bij een actieve houding van (vooral) de gemeente. De overheid draagt zorg voor samenwerking, een goed ondernemersklimaat, informatievoorziening en politieke & ambtelijke steun.

Ballonvaart visie HKK360
9 september 20141 / 6

De potenties van Hoedekenskerke en haar omgeving staan voor ons buiten kijf, maar hoe kan je dit nu beter illustreren dan vanuit de lucht? Vandaar dat wij in het kader van onze visie B&W en ambtenaren van de gemeente meenamen op een ballonvaart, om de rond-om oriëntatie van HKK360 optimaal te tonen. Op dinsdag 9 september ging ‘de visie’ de lucht in. Het was een prachtige beleving. Alles wat de locatie en de omgeving te bieden heeft, was goed te zien en de potenties spatten er af.

 

Na een veilige landing werd de Visie, aan het voltallig college en aan beleidsmedewerkers van RO en toerisme gepresenteerd. Hierbij werd verteld wat HKK360 inhoudt en werd de nieuwe website van HKK360 aan de burgermeester en ambtenaren gepresenteerd.

 

De website www.hkk360.nl laat een prachtige bolfoto zien van het gebied waarin (toekomstige) ondernemers de TOP gaan realiseren, voor ultieme benutting van het landschap, het water en de nu al ruim aanwezige activiteiten in de regio. Dit portal biedt de bezoeker een inkijk in de vele mogelijkheden die HKK360 biedt: voor ondernemers die mee willen doen, voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in de schoonheid van Zuid-Beveland of voor belangstellenden die willen bijdragen aan de realisatie van dit project.

In het nieuws
14 februari 2014

De PZC bericht vandaag over ons initiatief om het gebied rond haven De Val van nieuwe impulsen te voorzien. Een mooie 'media-kickoff' voor een spraakmakende nieuwe manier van gebiedsontwikkeling.

 

Onder de naam 'De initiatiefdaders' hoort u ongetwijfeld meer van ons de komende tijd... 

 

Ontwikkelingsinitiatief Hoedekenskerke

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

(stads)landschap   initiatief   participatie   visie
Project Details

Opdrachtgever: OD205Periode: 2014-hedenProducten: visie, businesscases, initiatiefProgramma: ca. 3 km kuststrook WesterscheldeDe omgeving van haven De Val in Hoedekenskerke (gemeente Borsele) is een gebied met geweldige potenties. De weidsheid van de Westerschelde en de ligging aan de eindhalte van de stoomtrein Goes-Hoedekenskerke geven de locatie een uniek karakter. Er is echter wel een impuls nodig die ervoor zorgt dat de kwaliteiten ten gunste van het dorp en de regio verzilverd gaan worden.

 

Voldoende aanleiding voor ons om op een creatieve en zakelijke manier zélf initiatieven hiervoor te ontwikkelen. Wij staan voor een nieuwe manier van gebiedsontwikkeling die inhoudelijk is ingestoken en financieel goed is onderbouwd. Dit past bij onze drive om maatschappelijke meerwaarde te realiseren.