Faciliteren van planoptimalisatie
21 januari 2014

Voor de ontwikkeling van Esse Zoom Laag wordt momenteel een planoptimalisatie uitgevoerd, om in te spelen op de gewijzigde marktomstandigheden. Een optimalisatie waarbij ook een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk is dat vastlegt wat belangrijk is, maar ook ruimte biedt voor inititiatief. Wij spannen ons in om een bestemmingsplan op te stellen dat de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige wijk optimaal faciliteert.

Esse Zoom Laag

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  bestemmingsplan   nieuwe woongebieden   planoptimalisatie
Project Details

Opdrachtgever: Gemeente ZuidplasPeriode: 2014Producten: bestemmingsplanProgramma: ca. 660 woningenVoor de ontwikkeling van de woonwijk Esse Zoom, ten zuidwesten van de kern Nieuwerkerk aan den IJssel, is reeds in 2005 een bestemmingsplan vastgesteld. Door gewijzigde inzichten met betrekking tot de ontwikkeling passen de nu voorgenomen plannen echter niet meer binnen de kaders van dit bestemmingsplan. Voor de gemeente is dit een reden om een nieuw, flexibel bestemmingsplan op te stellen waarmee de beoogde planoptimalisatie juridisch-planologisch mogelijk wordt gemaakt.