Elke plek heeft zijn maximale laadvermogen
29 augustus 20131 / 3

Op de historische kaart van ca. 1900 staat het gebied van De Bonk aangeduid als Buitenland: buitendijks, groen gebied dat onder water kan lopen. Langs de Rotte, tussen spoorweg en Rottemeren, bestaat geen ander vergelijkbaar gebied van formaat. De bebouwing van de Bonk is een integraal onderdeel van het recreatieve-landschap van de Rotte. De lintbebouwing langs de Rottekade bevindt zich gewoonlijk aan de binnendijkse zijde.

 

De gemeente Zuidplas en OD205 zijn van mening dat De Bonk unieke landschappelijke kwaliteiten heeft die bewaard en in sommige gevallen zeker hersteld zouden moeten worden. Voorafgaand aan een nieuwe actualisatie van het bestemmingsplan heeft de gemeente OD205 daarom gevraagd om een landschappelijke visie op het gebied te geven.

 

De belevingswaarde is daarbij essentieel door de grote groep recreanten in de Rottewig. Aan ons als 'ruimtelijke denkers' de taak om in deze zoektocht een gouden balans te vinden tussen recreatiegenot en collectieve kwaliteit. 

recreatieterrein De Bonk

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  bestemmingsplan   visie
Project Details

Opdrachtgever: Gemeente ZuidplasPeriode: 2008-2009; 2013-2014Producten: Bestemmingsplan, stedenbouwkundige en landschappelijke visieProgramma: 87 recreatieverblijven