College van B&W Arnhem: groen licht!
14 maart 2014

Vandaag bereikt ons goed nieuws uit Arnhem.

Het College is akkoord met het plan dat Vivare heeft ingediend.

Dat betekend dat wij er in geslaagd zijn binnen 8 maanden een compleet stedenbouwkundig plan op te stellen dat door Vivare, de gemeentelijke diensten en nu door het college akkoord is bevonden.

 

De Nieuwe Vaart wordt realiteit!

ontwerp De Nieuwe Vaart klaar!
7 maart 20141 / 3

Na de goedkeuring van Vivare, de gemeente en het college van B&W is het ontwerp de Nieuwe vaart door zijn laatste aanpassingsronde gegaan. Alle laatste opmerkingen en aanpassingen zijn geoptimaliseerd. Het ontwerp is klaar voor uitvoering!

Voorlopig Ontwerp De Nieuwe Vaart
14 oktober 20131 / 3

Door middel van ontwerpend onderzoek en discussies met Vivare, gemeentelijke afdelingen en welstand hebben wij een mijlpaal bereikt. Er is overeenstemming over de stedenbouwkundige opzet van De Nieuwe Vaart.

 

Aan de westzijde is door geduldig puzzelwerk een nieuwe ritmische verkaveling met bestaande en nieuwe woningen ontwikkeld; aan de oostzijde hebben we ervoor gekozen de hoofdopzet bij te behouden en langs de Laan van Presikhaaf nieuwe laagbouwwoningen te ontwikkelen.

 

De basis van het ontwerp ligt in het openbaar gebied; in de doordachte stadsplattegrond en de inrichting. De woningen zijn een tweede laag in het ontwerp. In deze laag zit een minimum maat aan flexibiliteit zodat de architectonische opgave niet onnodig bemoeilijkt gaat worden.

Studies en modellen
16 augustus 2013

In juli en augustus 2013 werd de basis gelegd voor de ruimtelijk-functionele opzet voor De Nieuwe Vaart.

Door middel van schetsen, 3D-simulaties en discussies intern en met de opdrachtgever is in korte tijd een reeks van verkenningen en modellen ontstaan. Eind augustus zal dit eerste tussenresultaat aan de gemeente worden gepresenteerd.

 

Start bouw Laan van Presikhaaf Deltakwartier
25 juni 20131 / 4

Na een zeer compact ontwerptraject, waarbij de architect en bouwtechnici direct betrokken waren, is op 21 mei 2013 de bouw gestart van de appartementen aan de Laan van Presikhaaf in het  'Deltakwartier'.

Lees verder op de website van Vivare

Presikhaaf 2 Arnhem

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  buitenruimte   cultuurhistorie   herstructurering   supervisie
Project Details

Opdrachtgever: Woningcorporatie VivarePeriode: 2011-2016Producten: second opinion, stedenbouwkundige studies en plannen, supervisieProgramma: circa 200 woningenOnze jarenlange advisering voor vivare in Presikhaaf 1 heeft een dubbel vervolg gekregen in Presikhaaf 2.

- 2011 werden wij gevraagd een second opinion op te stellen voor nieuwbouw langs de Laan van Presikhaaf ter hoogte van het Deltakwartier.

- Zomer 2013 gaf Vivare ons de opdracht een compleet stedenbouwkundig plan op te stellen voor het voormalige beheergebied van Presikhaaf 2: De Nieuwe Vaart.