Modellen
1 januari 20041 / 3

Met en modellenstudie zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van de locatie onderzocht. Twee modellen zijn uitgekozen om uit te werken. In het model Slinger krijgt het woonzorgcomplex de vorm van een langgerekte slinger die zich rondom een besloten, rustige en groene binnentuin bevindt. Vanuit deze collectieve tuin wordt een relatie gelegd met het groene plein op het dak van de nabijgelegen spoortunnel. In de toren en langs het schoolplein is ruimte voor extramurale eenheden en luxe appartementen.

In het model Plein is de bebouwing opgesplitst in twee bouwmassa's aan weerszijden van een plein. In het midden van het oostelijke blok bevindt zich een groot atrium dat zich richt op de oude kerktoren. Dit bouwblok omvat alle intramurale zorgeenheden plus een klein aantal extramurale zorgwoningen. Dit model is architectonisch verder uitgewerkt.

Benedictus locatie Rijswijk

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  herstructurering   levensloopbestendig wonen   supervisie
Project Details

Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Rijswijk WonenPeriode: 2004-2005Producten: stedebouwkundig ontwerp en supervisieProgramma: zorgcomplex, woningen, schoolOp een binnenstedelijke locatie in Rijswijk zal een wwonzorgcomplex met intra- en extra murale zorgeenheden worden ontwikkeld. Het nieuwe zorgcomplex wordt gecombineerd met een aanvullend (regulier) woonprogramma en nieuwe huisvesting van de Pyramideschool. Van een in onbruik geraakt kerk is de karakteristieke kerktoren behouden.