Bestemmingsplan vastgesteld
11 juli 2013

Op 11 juni heeft de Gemeenteraad van Zuidplas het bestemmingsplan Moordrecht Buiten vastgesteld. Daarmee ligt er een actueel en werkbaar ruimtelijk kader voor het beleid van de komende jaren in dit gebied.

 

Het vastgestelde plan is te vinden op ruimtelijkeplannen.nl

Ontwerp ter inzage
21 februari 20131 / 3

Het bestemmingsplan Moordrecht-Buiten is een zuiver conserverend plan, waarbinnen geen directe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Functioneel is het plangebied te onderscheiding in het bedrijventerrein 't Ambacht, inclusief Oostpolderweg en de dorpsrandzone langs 't Oosteinde, met een gevarieerde structuur, waarbinnen onder meer een viertal recreatieparken zijn gelegen.

 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vandaag ter inzage en is te raadplegeven via de gemeentelijke website en ruimtelijkeplannen.nl.

Gebied in beeld
9 oktober 20121 / 2

In samenwerking met de gemeentelijke afdeling Toezicht en Handhaving hebben wij vandaag het plangebied in beeld gebracht tijdens een veldinventarisatie. Op grond van een vergelijking tussen de geldende bestemmingsplannen en feitelijke bebouwing en gebruik zullen keuzes worden gemaakt voor de bestemmingsregeling.

Moordrecht-Buiten

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  bestemmingsplan   werklandschap
Project Details

Opdrachtgever: Gemeente ZuidplasPeriode: 2012-hedenProducten: bestemmingsplanProgramma: bedrijventerrein, recreatieterreinenOpstellen van een actualiserend bestemmingsplan voor bedrijventerrein 't Ambacht en gronden langs de Oosteinde, welke in gebruik zijn voor onder meer wonen, kleinschalige bedrijvigheid, recreatieterreinen en een golfbaan.