Inrichtingsplan
1 februari 20131 / 3

De binnendijkse plekken krijgen een meer besloten en kleinschalige sfeer, terwijl het buitendijkse gebied zich kenmerkt door een robuuste, ruwe en grootschalige inrichting. De binnendijkse plekken hebben een basismateriaal van her te gebruiken kinderkopjes. Aan de westzijde ontstaat door het verwijderen van één rij vleugelnoten een meer open en toegankelijk beeld van de kade. Aan de oostzijde worden juist ingrepen gedaan die de schaal verkleinen en betrokkenheid op het water versterken. Hier wordt een rij vleugelnoten toegevoegd op de lage kade, vergelijkbaar met de overzijde. De verharde ruimte langs het water wordt smaller en helder begrensd, door een verbreed grastalud met onderaan het talud een muurtje (zitrand).

 

De inrichting van het buitendijks gebied is zeer eenvoudig, robuust en grootschalig. De lage ruimtes hebben een structuur van grasvlakken en paden van stelconplaten parallel en haaks op het water. Dit eenvoudige padennetwerk zorgt voor een logische aansluiting op de aanlegplaats van de watertaxi en aangrenzende woonwijk De Gorzen.  

Concept: het contrast tussen binnendijks en buitendijks versterken
0 januari 20131 / 3
Buitensluis Schiedam

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  buitenruimte   cultuurhistorie
Project Details

Opdrachtgever: Gemeente SchiedamPeriode: 2012-2013Producten: InrichtingsplanProgramma:Het gebied rond de buitensluis is jarenlang verwaarloosd en zo gedegradeerd tot een verloederd, sociaal onveilig en grotendeels ontoegankelijk gebied. Deze landschappelijk zo bijzondere plek zal worden aangepakt, om de verbinding tussen rivier en binnenstad te verbeteren.
Het ontwerp versterkt de historische en landschappelijke identiteit van de plek. Het onderscheid tussen binnendijks en buitendijks gebied met de sluis als schakel hiertussen zal weer het karakter van het gebied gaan bepalen. Aan weerszijden van de Schie komen nieuwe goede langzaamverkeersroutes tussen binnenstad en rivier.