Feestelijk eerste paal Hoogeland
14 juni 2011

Onder enorme belangstelling is afgelopen week de eerste paal geslagen voor de fase 1 van Hoogeland Naaldwijk. Fase Terra in Hoogeland bestaat in totaal uit 231 woningen in diverse woningtypes en met uiteenlopende prijsklassen. De woningen zijn na de bouwvak 2012 opgeleverd.

Hoe het kan worden...
4 juni 20091 / 3

Nu de plannen zover zijn uitgewerkt dat het inrichtingsplan en het bestemmingsplan zijn afgerond, heeft de gemeente Westland in samenwerking met de ontwikkelende partijen een aantal afbeeldingen laten opstellen die een goede doorkijk geven op de mogelijkheden en karakteristiek van Hoogeland.

Inrichtingsplan opgeleverd
19 mei 20091 / 3

Na een intensieve samenwerking met de gemeente Westland hebben we het inrichtingsplan voor Hoogeland West en Oost met succes kunnen afronden. Elk klein detail is met zorg ontworpen en op de belevenis van de toekomstige bewoners afgestemd. Door de doorvertaling van het stedenbouwkundig plan in het inrichtingsplan ontstaat er een heel (kind)vriendelijke en kwalitatieve leefomgeving.

energieuitwisseling woonwijk Hoogeland en Westlandse tomatenkas
28 februari 2009

In samenwerking met de gemeente Westland, ca. 26 Westlandse tomatentelers en Vestia wordt geinvesteerd in duurzaamheid en een duidelijke vermindering van de CO2-uitstoot. Geheel volgens de Westlandse ondernemingsgeest wordt daarmee slim ingespeeld op de aanwezige restwarmte uit tuinbouwkassen. Dankzij deze duurzame energievoorziening en andere maatregelen stoot Hoogeland straks maar liefst 40% minder CO2 uit dan nieuwbouwwoningen met een traditionele energievoorziening op aardgas.

Hoogeland Naaldwijk

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  duurzaamheid   nieuwe woongebieden   supervisie
Project Details

Opdrachtgever: Gemeente WestlandPeriode: 2002-2010Producten: Stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan, bestemmingsplan, supervisie en diverse uitwerkingsplannenProgramma: ca. 1000 woningen, zorg-, onderwijs- en sportvoorzieningen http://www.leveninhoogeland.nl/Hoogeland betreft een kassengebied aan de zuidrand van de kern Naaldwijk. De kassen zullen de komende jaren gefaseerd plaats maken voor woningbouw. De kavelrichting van het plangebied is min of meer oost-west. Ten noorden van de Zuidweg is een patroon van lange slagen herkenbaar. Ten zuiden van de Zuidweg is sprake van een blokverkaveling. Het gebied tussen het oude stoomtramtracé en de Burgemeester Elsenweg wordt nog steeds gekenmerkt door de langwerpige, maar onregelmatige slagenverkaveling die tegenwoordig nog zichtbaar is door de lange zichtlijnen tussen de kassen. De stedenbouwkundige hoofdstructuur voor Hoogeland is gebaseerd op de bestaande landschappelijke en historische structuren.
Het beeldkwaliteitplan is een handboek met richtlijnen en principeoplossingen voor de uitwerking van de stedenbouwkundige hoofdstructuur en gaat onder andere in op de structuur, de architectuur en inrichting van de openbare ruimte.
Om evenwicht te creëren tussen afwisseling/eigen identiteit en samenhang is gekozen voor een combinatie van uniformiteit in heel Hoogeland en vrijheid binnen de zeven deelgebieden. Voor ieder deelgebied geldt een aantal specifieke beeldkwaliteiteisen voortkomend uit de directe omgevingsfactoren.