De eerste interventies in het Beatrixpark al gerealiseerd!
27 februari 20131 / 4

Een supercompact traject van ontwerp èn uitvoering! In drie maanden tijd zijn de voorstellen voor interventies in het park ontwikkeld, in samenwerking met de stadsecoloog en de bewoners. En nu al worden de eerste ingrepen in het park gedaan: bosschages worden op zorgvuldig bepaalde plekken verwijderd, zodat nieuwe zichten op de waterpartijen ontstaan vanaf belangrijke routes.

Beatrixpark Schiedam

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  buitenruimte
Project Details

Opdrachtgever: Gemeente SchiedamPeriode: 2012-2013Producten: InrichtingsplanProgramma:Het Beatrixpark is een groot stadspark in Schiedam. Het park wordt op zonnige dagen goed bezocht, maar voelt een groot deel van het jaar als sociaal onveilig.

Als vorm van 'groot onderhoud' zijn voorstellen voor kortetermijningrepen in het Beatrixpark ontwikkeld. Deze relatief kleine ingrepen hebben tegelijkertijd groot ruimtelijk effect. 

In de padenstructuur komt een helderder onderscheid tussen hoofdpaden en nevenpaden. Er ontstaat een nieuw ‘rondje park’.
Door het pleksgewijs verwijderen van dichte beplanting ontstaan zicht op de waterpartijen, openheid bij de entrees tot het park en een minder versnipperd beeld.