Realisatie Maria ten Engelen
1 januari 2013

In de voormalige kloostertuin van Sint Anna, midden in Oudenbosch, wordt het plan Maria ter Engelen gerealiseerd.

http://www.maria-ter-engelen.nl/site/

Plan Tivoli wordt gerealiseerd
1 januari 20131 / 2

Tegenover de beroemde Basiliek van Oudenbosch wordt plan Tivoli gerealiseerd.

http://www.tivolioudenbosch.nl/

Beeldwaliteitsplan Maria ten Engelen
1 december 2008

De woningcorporatie Bernardus Wonen heeft de gebouwen van kloostergemeenschap Zusters Maria ter Engelen met bijbehorend terrein overgenomen. Hiermee is de mogelijkheid ontstaan het gebied te herontwikkelen. De oorspronkelijke functie als klooster is langzaam zijn functie aan het verliezen. In het plan is ervan uitgegaan dat Maria ter Engelen een groene enclave dient te blijven, een eigen wereld met formele en informele ruimtes.

Masterplan Tivoli
1 januari 2008

Voorheen was het grootste deel van het plangebied Tivoli in gebruik ten behoeve van een kloostergemeenschap. Tivoli wordt in de komende jaren herontwikkeld en treedt daarmee uit zijn huidige isolement. Het ontwerp Masterplan is een eerste ideevorming geweest. Het concept tracht de bijzondere plekken en gebouwen die in Tivoli e.o. te vinden zijn op te nemen in een heldere structuur. Hiertoe wordt de bestaande structuur versterkt en aangevuld. Het gebied wordt zo veel beter beleefbaar en toegankelijk. Dit gebeurt op een zodanige wijze dat het besloten en intieme karakter van sommige plekken niet wordt verstoord. Door het toevoegen van nieuwe functies aan het gebied wordt de levendigheid en het gebruik verder gestimuleerd.  

 

Oudenbosch

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

(stads)landschap   beeldkwaliteitsplan   buitenruimte   cultuurhistorie   herstructurering   supervisie
Project Details

Opdrachtgever: Bernardus WonenPeriode: 2008Producten: masterplan, beeldkwaliteitsplan, supervisie, bestemmingsplanProgramma: woningenIn Oudenbosch hebben wij voor twee voormalige kloosterterreinen een stedenbouwkundige visie opgesteld. Veel aandacht ging uit naar het behoud van de eigen wereld, een besloten en intiem karakter met bijzondere gebouwen. In het plan voor Maria ten Engelen is heel secuur en clustersgewijs nieuwe woonbebouwing in het parkachtige gebied toegevoegd; het concept voor Tivoli zet juist in op een nieuwe en verbeterde structuur. Met aandacht voor toegangelijkheid en nieuwe functies is voor beide terreinen een nieuw tijdperk ingeluid.