Van speeltuin tot tuindorp
2 juli 20101 / 2

Na vele verkavelingsstudies werd uiteindelijk besloten om speeltuin en sportveld te verplaatsen naar het voormalige zwembadterrein ten noorden van de IJsbaan. Voor het vrijkomende terrein is een woningbouwplan ontwikkeld dat een logische en vanzelfsprekende afronding vormt van het tuindorp Zandvoort.

Scharnierpunt
28 april 20081 / 4

Het appartementencomplex op de kop van de IJsbaan vormt het scharnierpunt tussen Lingewijk-Noord en Lingewijk-Zuid. In het in ‘Dudok-stijl’ ontworpen gebouw van JorissenSimonettiArchitecten bevinden zich 60 levensloopbestendige woningen met voorzieningen in de plint. Het gebouw heeft, op een plek die gebaseerd is op de oorspronkelijke slagenverkaveling, een onderdoorgang die aansluiting geeft op het IJsbaangebied. De vrij toegankelijke oever aan de zijde van het kopgebouw krijgt een stenig karakter.

Nieuwbouw Tuindorp
12 december 2006

Het bestaande complex aireywoningen tussen de IJsbaan en tuindorp Zandvoort wordt vervangen door nieuwbouw. Gekozen is voor een verkaveling die naadloos aansluit op het bestaande tuindorp. Zo zijn de karakteristieke elementen uit het bestaande Zandvoort, bv. subtiele stedenbouwkundige ensembles, ook geïntroduceerd in de verkaveling van de nieuwbouw.

Tuindorp Zandvoort
5 februari 20041 / 2

Het tuindorp Zandvoort, karakteristiek èn essentieel onderdeel van de Lingewijk, is stedenbouwkundig en architectonisch geïnventariseerd en geanalyseerd. Vervolgens is een beeldkwaliteitsplan opgesteld dat mede de basis vormt voor de renovatie van de woningen en de herinrichting van de openbare ruimte.

versterking mozaïekstructuur
15 mei 20021 / 2

In het uiteindelijke stedenbouwkundig plan is het mozaïek van de Lingewijk uitgebreid met de IJsbaanstrip, het Groene Veld en de Eilanden.

Een mozaïek van glas-in-lood
13 september 1999

De Lingewijk wordt begrensd door de Linge, het Merwedekanaal en de A27. De wijk omvat o.a. diverse scholen, enkele begraafplaatsen, tuindorp Zandvoort, een complex aireywoningen, de IJsbaan, bedrijven en een jaren '70 woonbuurt. Kortom een mozaïek van functies en sferen. Om in deze mozaïekstructuur meer samenhang te creëren werden in de wijk, gebaseerd op de oorspronkelijke slagenverkaveling, een aantal structurerende lijnvormige elementen geintroduceerd die tevens de overs van de Linge en het Merwedekanaal toegakelijker maken en met elkaar verbinden. En zo ontstond een basisstructuur die vergelijkbaar is met een glas-in-loodraam: het glas (verschillend 'gekleurde' gebieden), het lood ( de structuurlijnen).

Lingewijk Gorinchem

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  beeldkwaliteitsplan   buitenruimte   herstructurering   participatie
Project Details

Opdrachtgever: Gemeente GorinchemPeriode: 1999-2012Producten: stedenbouwkundig plan, stedenbouwkundige deeluitwerkingen, verscheidene inrichtingsplannen en beeldkwaliteitsplannenProgramma: herstructurering jaren 60-wijk aansluitend op een authentiek TuindorpEind jaren negentig werd door de gemeente Gorinchem aan enkele bureaus in een meervoudige opdracht gevraagd een stedenbouwkundige visie te ontwikkelen voor het IJsbaangebied in de Lingewijk te Goinchem. Het plan van OD205 stedenbouw, onderzoek en landschap werd verkozen voor verdere uitwerking. In dit plan werd de ijsbaan, tot dan toe een vrijwel ontoegankelijk gebied, opgevat als - en verder uitgewerkt tot - het groene hart van de Lingewijk. De oevers werden publiek toegankelijk gemaakt en bestaande functies, zoals een sportveld en een speeltuin, werden van elders uit de wijk verplaatst naar het oudere zwembadterrein ten noorden van de ijsbaan. Twee bestaande flats, die qua schaal fors detoneerden in de voor het overige vrij kleinschalige wijk, werden gesloopt en vervangen door laagbouw. Op de kop van de ijsbaan, het scharnierpunt in de wijk, werd een woongebouw gesitueerd met op de begane grond een bruin café en een kleine supermarkt.