Efficiënt maatwerk
13 augustus 20131 / 3

Wij maken plannen op elk schaalniveau. Ook postzegelplannen zijn bij ons dus in goede handen. In opdracht van diverse gemeenten, en in toenemende mate ook ontwikkelaars en particuliere opdrachtgevers hebben wij een breed scala aan kleinschalige bestemmingsplannen, partiële herzieningen, wijzigingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen opgesteld.

 

Wij gaan voor een optimale afstemming van de planfiguur op elke vraagstelling. Een praktische, hanteerbare en compacte juridische regeling is daarbij voor ons uitgangspunt. Wij staan, dankzij onze persoonlijke betrokkenheid, korte lijnen en een grote mate van flexibiliteit, garant voor een korte voorbereidingstijd en leveren, afhankelijk van het vraagstuk en de locale situatie, altijd werk op maat. 

GeldersArchief is in gebruik genomen
14 juli 20131 / 2

In 2011 hebben wij voor De Comme een massastudie verricht naar de inpassing en opzet van een nieuw te bouwen onderkomen voor het GeldersArchief. Het gebouwde onderkomen is in de opbouw, organisatie en geleding gestoeld op de uitgangspunten die wij in 2011 hebben opgesteld. In juni 2013 heeft het Gelders Archief zijn nieuwe gebouw aan de Westervoortsedijk in Arnhem in gebruik genomen. De nieuwe huisvesting van het GeldersArchief is het meest energiezuinige archiefgebouw van Nederland

Stedenbouwkundige deelstudies
13 juli 20121 / 4

Massastudies, locatiestudies, bezonningsstudies: wij kunnen u op vele manieren helpen om de ruimtelijke impact van een ontwikkeling inzichtelijk te maken. Met een scherpe en kritische blik op de locatie en omgeving en met kennis van zaken leveren wij altijd een degelijk en goed onderbouwd verhaal, in woord én in beeld.

Postzegelplannen en deelstudies

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  bestemmingsplan
Project Details

Opdrachtgever: diversPeriode: -Producten: Wijzigingsplan, herziening, ruimtelijke onderbouwing, massastudie, bezonningsstudie, locatiestudieProgramma: -De term ‘postzegelplan’ is sinds jaar en dag gemeengoed in de Nederlandse ruimtelijke ordening. Of het nu gaat om de herziening van een bestaand plan, de wijziging van een functie of de ontwikkeling van een deelproject: kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen dienen veelvuldig van een passende (juridische) regeling of een goede ruimtelijke onderbouwing voorzien te worden.