Presikhaaf 1 is klaar!
18 december 20141 / 4

In 2003 hebben wij de eerste pennenstreek gezet voor de herstructurering van P1. Begin december 2014 is de laatste fase van woningen en openbaar gebied opgeleverd; Blauwe Weide fase 3. Een mijlpaal!

 

In moeilijke tijden heeft het team van opdrachtgever (Vivare), stedenbouwkundige en landschaparchitect (OD205) en architect (Blauwe Weide: 01-10 architecten) doorgezet.

 

Vele aanpassingen zijn tussen 2003 en 2014 doorgevoerd. Het stedenbouwkundig concept heeft daarbij zijn waarde bewezen en gaaf de ruimte het ontwerp steeds weer na te justeren en te verbeteren. 

 

In het voorjaar komt een foto-reeks van het resultaat.

Eerste prijs voor consequente inzet en kwaliteit!
8 juni 20121 / 6

Gisterennacht mochten wij in opperste spanning wachten op de bekendmaking van de winnaar van de architectuurprijs van Arnhem 2012. Na een zenuwslopend rapport van de voorzitter van de jury werd ons project Het Podium tot winnaar uitgeroepen en kreeg het de Heuvelinkprijs 2012! Het is volgens de jury het beste gebouw van Arnhem van de jaren 2008 t/m 2011. Uit het juryrapport:

 

 

'De vakjury roemt het teamwerk van opdrachtgevers, stedenbouwkundig supervisor en architect. De jury heeft met name veel waardering voor de inbreng van de supervisor Ralf Hottenträger van het bureau OD205 SL, die de geestelijk vader is van het stedenbouwkundige totaalbeeld en verwantwoordelijk is voor de begeleiding van het ontwerpproces. Maar de prijs wordt uitgereikt aan het gehele team van oprachtgevers en ontwerpers. Vivare en de Klaassen Groep als opdrachgever en OD205 SLen Geesink Weusten Architecten als de ontwerpers. Zij hebben gezamenlijk een goed project gerealiseerd met een slimme parkeeroplossing, een fraaie landschappelijke inrichting en een fris en open achitectuurbeeld in een eigentijdse taal. De kwaliteit van de openbare ruimten is goed en het plan is een belangrijke impuls voor de buurt. De jury hoopt dat het project geen gated community wordt - de bordjes 'eigen terrein' hangen er immers al - en vraagt de corporatie hiervoor te waken'.

 

 

Wij zien deze prijs als een prachtige waardering voor onze jarenlange betrokkenheid bij deze herstructureringsopgave.

Het Podium genomineerd voor de Heuvelinkprijs
4 mei 20121 / 3

Ons project Het Podium in Presikhaaf is één van de kanshebbers voor de Heuvelinkprijs 2012. Het thema van de achtste editie van deze Arnhemse architectuurprijs is ‘woningbouw’ en omvat de jaren 2008 t/m 2011.

 

De vakjury heeft uit de acht besten een winnaar verkozen; het brede publiek kon t/m 19 mei jl. via de website van CASA een stem voor de publieksprijs uitbrengen.

De winnaars van de vakjuryprijs en de publieksprijs worden bekend gemaakt tijdens de Nacht van de Architectuur op 7 juni a.s.

 

Als hoofdontwerper zal OD205 er samen met de architecten (Geesink Weusten Architecten) aanwezig zijn en met spanning de uitslag afwachten! 

 

 

 

 

Inrichtingsplan Blauwe Weide 3 gereed
1 maart 20121 / 6

...

Vervroegd in aanbouw: Blauwe Weide 3!
1 oktober 2011

Vivare heeft besloten de derde en laatste fase van de vernieuwing van Presikhaaf 1 vervroegd te realiseren! Binnen de ketenintegratie was fase 3 al nagenoeg op eenzelfde uitkeringsniveau gebracht als fase 2. Nu is duidelijk geworden dat een bouwbegin in januari 2012 ook juridisch en markttechnisch een haalbare kaart is. Wel jammer voor de gerealiseerde tijdelijke groenbestemming ter plekke, maar toch fantastisch nieuws voor alle bestaande bewoners. Eerder dan gepland zal de vernieuwing van P1 klaar. De metamorfose van dit karakteristieke stuk naoorlogse wijkcultuur van Arnhem nadert haar eindpunt…

 

illustratie:01-10 architecten Rotterdam

In aanbouw: Podium 2 en Blauwe Weide 2
14 februari 2011

De eerste paal voor de Blauwe Weide is op 14 februari geboord en voor het Podium op 7 maart. Hiermee zijn 146 respectievelijk 65 appartementen en eengezinswoningen in aanbouw genomen. Het architectonische ontwerp is van 01-10 architecten, Rotterdam respectievelijk Geesink Weusten architecten, Arnhem. Speciale vermelding verdient 'blok 10' van Blauwe Weide. Hier is ruimte gecreëerd voor atelierwoningen voor Arnhems kunsttalent. De ateliers voor kunstenaars liggen direct aan de IJssellaan en daarmee aan de belangrijkste verbinding tussen binnenstad en Presikhaaf. We hopen op vruchtbare inkijk!

Een tijdelijke invulling voor Blauwe Weide 3
1 december 2009

Niets erger in een wijk die in de lift zit dan dichtgetimmerde huizen of een kale vlakte! De bebouwing in 'BW 3' wordt gesloopt maar de realisatie van ons plan laat op zich wachten. Na eerdere positieve ervaringen met onze manier van werken heeft Vivare ons gevraagd sámen met bewoners een groene, tijdelijke invulling te ontwerpen. Een opdracht naar onze smaak!

Een enthousiaste bewonersgroep heeft onder de leiding van Ralf Hottenträger in een aantal workshops ideeën ontwikkeld die op ons bureau uitgewerkt werden en daarna met de groep besproken. De bewoners hebben uiteindelijk één denkrichting gekozen en het schetsontwerp (onder de leiding van Woningcorporatie Vivare en samen met de aannemer van de sloopwerkzaamheden) gerealiseerd.

Welstand akkoord met de plannen
1 oktober 2009

Op de zitting van 1 oktober 2009 hebben Ralf Hottenträger en Monique van Gerven (Vivare) het Stedenbouwkundig Plan toegelicht. De grote commissie toonde zich deels blij en deels kritisch over de wijzingen ten opzichte van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen uit 2005. De bewezen kwaliteit van de gerealiseerde eerste fase en de goede samenwerking met de gemeentelijke afdeling Ruimtelijke Ordening droegen bij tot hun overtuiging dat ook het vervolg tot een goed resultaat zal leiden. We kunnen door!

Stedenbouwkundig Plan fases 2 en 3 gereed!
16 september 2009

In het najaar van 2009 hebben wij de laatste hand gelegd aan de documenten voor de vervolgfases van P1. Voor de wijkdelen Blauwe Weide respectievelijk het Podium is een stedenbouwkundig plan opgesteld. In nauw overleg tussen Vivare, de gemeente en ons bureau is daarin ingespeeld op de veranderingen in de markt zonder afbreuk te doen aan de kwaliteiten die in het Masterplan 2005 zijn vastgelegd.

P1 op Dag van de Architectuur
27 juni 2009

Wij zijn blij en trots dat vandaag een groter publiek kennis gaat nemen van P1. Met het gereedkomen van de eerste fase van het Podium en de Blauwe Weide is de vernieuwing van Presikhaaf 1 manifest. Uit het persbericht over de Dag van de Architectuur: 'Hier ontstaat tussen de Laan van Presikhaaf en de Waalstraat in drie fases een nieuwe wijk. In de bebouwing en openbare ruimte blijven de sterke kanten van de oorspronkelijke opzet behouden: overzichtelijk en met veel groen.' Onderin de studententoren zal de hele dag door een presentatie worden gegeven met beeldmateriaal van de vervolgfases. Vivare, medewerkers van de architectenbureaus en onze stedenbouwkundige Ralf Hottenträger zullen aanwezig zijn om informatie aan alle bezoekers te verstrekken.

Een crisisbestendig plan?
1 juli 2008

Een robuust raamwerk van herkenbare onderdelen moet een stedenbouwkundig plan een lang leven geven. Dat is wat wij altijd al hebben beweerd. De crisis in de woningbouw is voor ons stedenbouwkundig plan voor Presikhaaf 1 een lakmoesproef. Niet pas over decennia maar nú, nog voordat het plan is gerealiseerd moet blijken hoe goed we ons werk in dat opzicht hebben gedaan! De eerste fase van de twee woonmilieus Blauwe Weide en Podium is bewoond maar het vervolg noopt tot grondleggende discussies over het plan. Hoe zijn de vervolgfases nog van de grond te krijgen? Vivare, onze opdrachtgever voelde zich verplicht tegenover de bewoners en de gemeente en wilde de hoofdopzet behouden. Dus: het systeem van halfopen bouwblokken in combinatie met vrijstaande appartementenvilla's en de reeks van woonstraten, lanen en plantsoenen blijft hoe dan ook overeind. Samen met ons heeft Vivare veel onderzoek verricht naar alternatieve invullingen. Het resultaat: een bijsturing van het plan, soms op financieel -programmatisch vlak (meer huur, minder koop), soms op typologisch vlak (meer grondgebonden woningen, minder appartementen) en soms op ruimtelijk vlak (meer openbare ruimte, minder woningen). Deze ontwikkeling laat zien dat juist de sterke opzet van het plan, zoals bedacht vrijheid creëert voor de concrete invulling. De eerste stressproef is succesvol doorlopen!

Presikhaaf 1 Arnhem

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  buitenruimte   herstructurering   participatie   supervisie
Project Details

Opdrachtgever: Woningcorporatie Vivare, Gemeente ArnhemPeriode: vanaf 2003-2015Producten: 2003 - 2007: Masterplan, SPvE: Ralf Hottenträger, bgsv; 2008 - 2015: stedenbouwkundige plannen, inrichtings-plannen en supervisor: Ralf Hottenträger, OD205 stedenbouw en landschapProgramma: ca. 520 woningen, waarvan 85 studentenwoningen op 7,5 ha.Licht, lucht en ruimte: kernwoorden van het stedenbouwkundige ideaalbeeld van de wederopbouwperiode. In het Arnhemse stadsdeel Presikhaaf, één van de 40 krachtwijken van Nederland, zijn het deze termen die leidend zijn voor de opgave waarvoor de wijk gesteld werd. Wij ontwierpen een stedenbouwkundig concept met een sterk respect voor de historie, maar ook met vernieuwende plandelen. Het groene karakter, doorzichten en de duidelijke structuur zijn benut om tot een opzet te komen, waarin bruikbaarheid en beheersbaarheid van de openbare ruimte en een diversiteit in halfopen bouwblokken rond groene binnenruimten centraal staan. Het ‘Podium’ langs het spoor is juist open van karakter met witte appartementengebouwen die prachtig aftekenen tegen de achtergrond van het groen en uit de schaduw van de bestaande bakstenen architectuur treden.