Een nieuwe fase
16 december 20141 / 4

Na de realisatie van fase 1 en 2 van 'Sintmapark' hebben De Zijlen en Van Wijnen Noord wederom onze stedenbouwkunidge kennis ingeroepen.

 

De door architecten uitgewerkte basisverkaveling voor een woonbuurt van circa 50 koop- en 50 zorgwoningen (allemaal grondgebonden) voldoet niet meer aan de wensen van de opdrachtgevers. Graag buigen wij ons over het actuele vraagstuk voor de derde fase van het project.

 

Kwaliteit te koppelen aan faseerbaarheid is één van de uitdagingen voor die wij graag tekenen. Een andere is de wens om een meer onderscheidend woonmilieu te ontwerpen, gekoppeld aan stedenbouwkundige en landschappelijke kernkwaliteiten van de omgeving. 

 

Momenteel zijn wij midden in de modellen- en conceptfase.

'Luisteren en kijken' leidt tot mooi samenspel
14 maart 2013

In het kader van de 'Week van de Gezondheid 2013' vestigen we de aandacht op het recent geplaatste interview met Ralf Hottenträger over de herontwikkeling van Sintmaheerdt in het noorden des lands gelegen Leek. In een uitgave van zorginstelling De Zijlen blikken regiomanager Bram Terpstra en Ralf Hottenträger samen terug op het begin en gezamenlijk bereikte het resultaat tot aan de bouw van de eerste fase in 2013.

 

Goed luisteren naar de wensen en goed kijken wat het gebied op stedenbouwkundig en landschappelijk niveau nodig heeft bleek de succesvolle formule voor een zorgvuldige inpassing van de zorgwoningen in de gelijknamige woonbuurt Sintmaheerdt.

nieuwe randvoorwaarden aanbesteding
16 mei 2012

Naar aanleiding van de aanbestedingsronde voor de realisatie van zorginstelling De Zijlen in Sintmaheerdt Leek hebben wij het stedenbouwkundig plan uit 2003 opnieuw bezien en geoptimaliseerd. Met behoud van het opengestelde karakter van het plan naar de omliggende woonwijken hebben de stedenbouwkundigen Ralf Hottentrager en Danny Nelemans de randvoorwaarden voor de aanbesteding uitgewerkt in een overzichtelijk en handzaam werkmodel.

Alzijdige orientatie versterkt dorpsrand
13 april 2011

Door de ontwikkeling van Sintmaheerdt ontstaat er voor Leek een kans om een belangrijk onderdeel van de 'Dorpvisie' te verwezenlijken: het versterken van de dorpsrand. Door een open verkaveling langs de nieuw te ontwikkelen rand opent het gebied zich voor de nieuwe en bestaande dorpsgenoten naar het weids omliggende landschap.

Woonoord Sintmaheerdt Leek

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  levensloopbestendig wonen   nieuwe woongebieden
Project Details

Opdrachtgever: De ZijlenPeriode: 2006-2011, 2014-2017Producten: stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, flora & fauna onderzoek, stedenbouwkundig advies en actualisatie aanbesteding, Programma van Eisen Openbare ruimteProgramma: inpassing ca. 100 woningen + buitenruimte ontwerpOp het instellingsterrein Sintmaheerdt wonen 240 mensen met een verstandelijke beperking. De Zijlen ondersteunt hen zodanig dat sommige cliënten in staat zijn om met weinig begeleiding een vrij zelfstandig leven te leiden. Anderen hebben intensieve zorg nodig. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk zelf vorm en inhoud geeft aan zijn of haar leven.

 

De Zijlen heeft in haar opdrachtomschrijving de wens geuit om van het huidige instellingsterrein Sintmaheerdt te Leek/Tolbert een woonwijk te creëren waar prettig wordt samengewoond door 118 cliënten en circa 100 niet-cliënten van de Zijlen. Een ideale, ruim opgezette wijk waar zowel ruimte is voor mensen met een verstandelijke beperking als voor gezinnen, ouderen en jonge starters. Een plek waar al deze groepen kunnen genieten van een verzorgd, veilig en prettig woon- en leefklimaat. Het voormalige instellingsterrein moet een deel van de woonwijk Sintmaheerdt worden en voldoen aan de moderne eisen van privacy en duurzaamheid. Een wijk waarin de vermaatschappelijking van de zorg vorm krijgt. Zo als ook de samenleving een veelvoud van samenlevingsvormen kent, zo zullen ook de cliëntenwoningen op het terrein een veelvoud aan woonvormen kennen waarin sommige woonvormen meer bescherming bieden dan andere.
OD205 nam deel aan excursies en workshopavonden en maakte gebruik van een klankbordgroep om bewoners, verwanten en medewerkers zo goed mogelijk bij het ontwerp van hun nieuwe wijk te betrekken.