Bestemmingsplan vastgesteld
26 juli 20131 / 2

Op 11 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Zuidplas het bestemmingsplan Nijverheidscentrum vastgesteld. Daarmee ligt er niet alleen een actueel beleidskader voor het bestaande bedrijventerrein, maar is ook een belangrijke stap gezet richting realisatie van de nieuwe bedrijfskavels aan de zuidrand van het terrein. 

 

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze nieuwe bedrijfskavels, dan is hierover meer informatie te vinden op de website van de gemeente Zuidplas. 

Het vastgestelde bestemmingsplan is te vinden op ruimtelijkeplannen.nl

Ontwerp ter inzage
13 maart 2013

Het ontwerpbestemmingsplan Nijverheidscentum ligt ter inzage. Middels een uitgekiende inwaartse milieuzonering is rekening gehouden met de voorziene woningbouwontwikkeling in de nabije omgeving, zonder de bestaande bedrijven te beperken. Voor het nieuw te ontwikkelen bedrijfsgedeelte wordt middels een koppeling met het beeldkwaliteitplan gezorgd voor een logische en ruimtelijk sterke overgang naar het nieuwe woongebied hier direct naast.

Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen op de gemeentelijke website en op ruimtelijkeplannen.nl.

Actualisatie en ontwikkeling
4 juni 2012

Voor de gemeente Zuidplas mogen wij aan de slag met de actualisatie van het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Nijverheidscentrum te Zevenhuizen. Naast een conserverende actualisatie van het bestaande bedrijventerrein zal ook de ontwikkeling van een kleinschalige uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk worden gemaakt.

Nijverheidscentrum Zevenhuizen

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  bestemmingsplan   werklandschap
Project Details

Opdrachtgever: Gemeente ZuidplasPeriode: 2012Producten: BestemmingsplanProgramma: ca. 20 ha. bedrijventerreinOpstellen van een actualiserend bestemmingsplan voor het bestaande bedrijventerrein Nijverheidscentrum te Zevenhuizen, alsmede voor een beperkte uitbreiding van dit bedrijventerrein.