Bijzonder beplantingsplan
1 februari 2013

Wij hebben een bijzonder beplantingsplan gemaakt voor de verhoogde vakken op het plein, in samenwerking met tuinontwerper en beplantingsspecialist Climmy Schneider.

Het beplantingsplan vormt een integraal onderdeel van het inrichtingsplan van het plein. De beplanting is een extra laag die de lijnen van de bestrating en de richting van de vakken accentueert. Daarnaast geeft de beplanting uitwerking aan verschillende thema's: fruit, bijen en vlinders, kruiden, buitenlokaal, kunstexpo.  Om voldoende eenheid te bereiken en een mooi beeld het hele jaar rond, is de basis van bomen (solitiare lindes), enkele meerstammige prunussen en groenblijvende hagen in elk vak gelijk.

De thematische beplanting vormt hieraan een bijzondere toevoeging, vol kleur, geur en smaak.  

2e informatieavond leidt tot tevreden reacties
20 september 20121 / 4

In Vianen is aan een zaal vol met geinteresseerden het eindresultaat van de ontwerpfase gepresenteerd. Na een zorgvuldige beschouwing op de inspraak van het vorige concept-ontwerp, heeft Hans van Liere het aangepaste pleinontwerp toegelicht. Het inmiddels licht verhoogde plein wordt wederom ingekaderd door thema tuinen. De verschillende invullingen dragen bij aan de multifunctionele gebruiksdoeleinden en een duurzame invulling door o.a. een vlindertuin, het eetbare groen en het buitenlokaal van de school. Aan het eind van de avond was er bij iedereen in de zaal consensus dat dit ontwerp gerealiseerd gaat worden.

uitgebalanceerd watersysteem voor verhoogd plein
27 augustus 20121 / 3

In nauwe samenwerking met het civiel technische bureau Megaborn is op een zorgvuldige en duurzame wijze de afwatering van het verhoogde plein ingepast in het ontwerp. Vanwege het educatieve en duurzame karakter van het plein is er voor gekozen om de afwatering zichtbaar te integreren. Het regenwater dat op het verhoogde plein valt wordt middels lijngoten verzameld en zichtbaar via spuwers op het lager gelegen plein afgewaterd.

drukbezochte 1e Bewonersavond
26 april 2012

De door Wethouder M.H. Stolk georganiseerde informatieavond is druk bezocht. Onder grote belangstelling van bewoners, schoolbestuur en lokale ondernemers hebben wij uiteindelijk 2 volwaardige modellen voor het centrumgebied gepresenteerd. Met een aantal waardevolle suggesties en waardering voor de kwalitatieve invulling is uiteindelijk een voorkeur uitgesproken voor het model Schering & Inslag.

Voor elk wat wils
27 februari 20121 / 2

Het ontwerp voor het school-/buurtplein in Vijfherenlanden krijgt vorm. Vanwege een subsidie voor duurzaamheid en educatie van de provincie Utrecht is er voldoende budget om de nieuwe ontmoetingsplek hoogwaardig in te vullen. Door de stedelijke 'groene vakken' van het plein allemaal voor een andere doelgroep in te richten, kan de hele buurt zich met het plein identificeren. Om de sociale cohesie te stimuleren wordt er onder andere gedacht aan gymtoestellen, interactieve tegels op zonne-energie en een heuse bbq.

modellenstudie levert interessante ideeën op
14 februari 20121 / 2

Naar aanleiding van het startoverleg met de direct betrokkenen bij het school-/buurtplein in Vijfheerenlanden zijn twee modellen opgesteld. De modellen gaan alle uit van een zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing op het niveau van de buurt en worden de aankomende weken verder doorgewerkt. Ongetwijfeld de meest interessante uitkomst van de modellen en de duurzaamheidsthema's was om het plein ook in te zetten voor piekberging van regenwater. De mogelijkheden en onmogelijkheden hiervoor worden door het civiele bureau Megaborn verder onderzocht.

De 'nieuwe trots' van Vijfheerenlanden
10 januari 2012

OD205 is door Megaborn gevraagd een inrichtingsplan te maken voor een school-/buurtplein in de gemeente Vianen.

Plein Vijfheerenlanden Vianen

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  buitenruimte   duurzaamheid   participatie
Project Details

Opdrachtgever: MegabornPeriode: 2011-2012Producten: stedenbouwkundige inpassing, inrichtingsplanProgramma: schoolplein, buurtplein, duurzaamheidsaspectenVoor ingenieursbureau Megaborn  hebben wij een centraal gelegen wijkplein ontworpen. Omringd door hoge flatgebouwen presenteert zich het middelpunt voor de bewoners nu nog tamelijk troosteloos. De gemeente grijpt de teloorgang van de openbare ruimte en de nieuwbouw van een brede school aan om een kwaliteitsimpuls aan Vijfherenlanden te geven. Wij interpreteren deze plek als een belangrijk ruimtelijke contrapunt dat vooral beleving, kleur en geur aan de flatomgeving moet toevoegen. Een helder uitgetekende plein-’vloer’ brengt samenhang in de oudere en nieuwe gedeelten van de centrale ruimte. Vervolgens wordt door middel van verhoogde vakken plekken toegevoegd. Deze krijgen een gevarieerde invulling: van bijentuin tot buitenlokaal en van waterelement tot performanceplek. Op uitdrukkelijke wens van de gemeente wordt het thema ‘duurzaamheid’ zichtbaar gemaakt door het water bovengronds te verzamelen en door wind- en zonne-energie in het ontwerp te integreren.