BKP & Bestemmingsplan geactualiseerd
12 februari 2013

In samenhang met de actualisatie van het bestemmingsplan in 2013 is het Beeldkwaliteitplan (BKP) uit 2003 voorzien van een ‘update 2013’. Door het succes van het vorige BKP vormt de reeds gerealiseerde bebouwing op Gouwepark tegenwoordig als referentie voor nieuwe ontwikkelingen. Met de actualisatie van het BKP is er voor de komende jaren voorafgaand aan de gronduitgifte weer een eenduidig en actueel toetsingskader.

Inrichtingsplan vormt groene basis
18 augustus 2011

In nauw overleg met het bedrijvenschap Gouwepark, de gemeente Zuidplas en de vereniging van eigenaren is het definitieve inrichtingsplan in augustus van 2011 definitief gemaakt. Het concept inrichtingsplan dateert alweer van 2003 en is gelijktijdig opgesteld met het BKP. Nu het Definitieve Inrichtingsplan is goedgekeurd kan er in het najaar van 2014 o.a. begonnen worden met het definitieve planten van de bomen in de openbare ruimte.

Tweede fase krijgt vorm
14 april 20111 / 3

Met nog maar een paar vrije kavels in de eerste fase van Gouwepark begint nu ook de tweede fase redelijk vorm te krijgen. Voor de ontwikkeling van het hoogwaardige middengebied wordt 10 jaar na dato nog eens kritisch gekeken, hoe in tijden van economisch reces, de ontwikkeling van de grond is te krijgen.

Ondernemers werken mee aan groene uitstraling
1 april 20101 / 4

De in het bestemmingsplan verplicht onbebouwde en in het beeldkwaliteitsplan groen in te richten zone krijgt bij de meeste ondernemers op het Gouwepark vorm. Vanwege de fasering van de ontwikkelingen is de verwachting dat de voorgestelde bomen uit het inrichtingsplan voorlopig nog niet aangepland zullen worden. Desondanks krijgt het bedrijvenpark dankzij de terreininrichting van de ondernemers toch al een prettig karakter.

BKP vormt basis bij gronduitgifte
21 september 20061 / 3

Een belangrijke beslissing van het bedrijvenschap zal er in de toekomst voor zorgen dat bij de gronduitgifte van nieuwe kavels alle bouwplannen getoetst zullen worden aan het Beeldkwaliteitplan.

 

Zo zullen alle ontwikkelingen worden getoets op: bebouwingspercentage, bouwhoogten, kleur- & materiaalgebruik, representativiteit en inrichting van het perceel

Startsein ontwikkeling Gouwepark
10 februari 2004

Met het plaatsen van het bouwbord op de ontwikkelingslocatie Gouwepark is het startsein gegeven voor de totstandkoming van een hoogwaardig bedrijventerrein in de nabijheid van Gouda.

 

voor meer informatie: www.gouwpark.nl

Gouwepark Moordrecht

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  beeldkwaliteitsplan   bestemmingsplan   buitenruimte   supervisie   werklandschap
Project Details

Opdrachtgever: Bedrijvenschap Gouwepark & Gemeente ZuidplasPeriode: 2003-hedenProducten: stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, inrichtingsplan, beeldkwaliteitplan, bouwplantoetsingProgramma: 65 ha. bedrijventerreinEen lange en intensieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein van de omvang van Gouwe Park loont. Vanaf 2003 zijn wij betrokken bij de planvorming van dit hoogwaardige bedrijvenpark in de oksel van de A12 en de A20 op het grondgebied van de gemeente Zuidplas. De doorontwikkelde planonderdelen bieden de basis voor de gewenste hoogwaardige invulling van zowel de openbare ruimte als de inrichting van individuele bedrijfspercelen en -gebouwen. Voor de beeldkwaliteit van de bedrijfsgebouwen is een uitgebreid systeem van stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden van kracht, waarmee een ruimtelijk samenhangend bebouwingspatroon wordt nagestreefd.