presentatie schetsplan NOM
12 augustus 20131 / 5

Na de keuze van de opdrachtgever om met model Entrez! door te gaan hebben wij twee varianten op dit thema ontwikkeld. Beide uitgaande van een aangepaste hoogteligging van het terrein die het mogelijk maakt de  verkeersstroomen duurzaam te verbeteren. 

De variatie zit  in de intepretatie en de beleving van de centrale ruimte; een architectonisch ontwerp dat met behulp van zichtlijnen en een nieuwe toren het hele terrein aan de Grote Weide koppelt  versus een landschappelijk ontwerp dat het accent legt op de voorruimte van het entreegebouw.

Het museum en OD205 geven de voorkeur aan het architectonisch ontwerp. Met dit schetsplan wordt de opgave  -naast de uitbreiding van de parkeercapaciteit het zichtbaar maken van de postitie en de betekenis van  het museum- het beste vervult.

conceptvorming
13 juni 20131 / 7

Welk karakter moet het entreegebied hebben om (naar de bezoekers toe) de juiste boodschap  te communiceren?

Deze vraag helpen te beantwoorden en daarop het concept af te stemmen, dat zien wij als kernopgave van onze opdracht.

Met twee verschillende invalshoeken hebben wij de directie en het managementteam verrast. Model Entrez! en model Etalage zetten de discussie op scherp.

Analyse opent ogen
15 februari 20131 / 5

Het NOM vierde 2012 zijn 100 jarig bestaan. De geschiedenis laat zich ook aflezen aan de manier waarop het museum ontsloten wordt en zich naar haar bezoekers toe presenteert.

In de eerste decennia vormden een bescheiden maar zorgvuldig ontworpen haag en een hoge witte toegangsport de verbinding tussen de stad en het museum aan de representative Schelmseweg. In de jaren 60 van de vorige eeuw konden de toegangsstromen niet meer op deze plek worden verwerkt. Autos moesten ook worden geparkeerd en de entree werd verplaatst naar de zijkant van het terrein. Sindsdien zijn diverse parkeerterreinen via de oude smalle Hoeferlaan te bereiken. Vanaf 2000 siert een nieuwe entrreepaviljoen en het daarvoor gelegen HollandRama van Mecanoo de ingangspartij. Feit is dat het verleggen van de hele entree het musum facilitair heeft geholpen maar dat het ver af van de stad is komen te liggen. Niemand komt er toevallig langs en de verzameling van parkeerterreinen, bushaltes, uitgiftehokken van rolstoelen, enz levert een beeld op dat het NOM niet waardig is.

De vanzelfsprekende kwaliteit van weleer -zichtbaarheid, overzichtelijkheid, representativiteit heeft plaats gemaakt voor verborgenheid, onoverzichtelijkheid en een  verkeerde voorspiegeling van zaken...

Entreeplein Nederlands Openluchtmuseum Arnhem

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  buitenruimte   cultuur
Project Details

Opdrachtgever: Nederlands OpenluchtmuseumPeriode: 2012-2013Producten: Visie, MasterplanProgramma: representatieve entree en logistieke stromenNa het afronden van onze werkzaamheden voor het project Westerstraat heeft het NOM ons bureau de opdracht voor een visie op het entreegebied gegund. 

De huidige situatie laat zich kenschetsen als rommelig, ondoordacht en niet representatief. De opdracht behelst het schetsen van een toekomstperspectief waarin de logistiek (met onder meer 1000 parkeerplaatsen) een vanzelfsprekende plek inneemt. Daarbij zal het entreegebied een uitstraling moeten krijgen die het NOM waardig is.