supervisie cpo van start
17 april 2012

Bijna op de kop af twee jaar na het gereedkomen van het BKP komt het project in een nieuwe fase. De eerste schetsen voor een 10-tal woningen worden aan het supervisieteam voorgelegd. Dat team is met Klaas Brandwijk van de gemeente Vlist, architecte Ingrid Douwes van welstandscommissie 'dorp stad en land' en onze eigen Ralf Hottenträger breed samengesteld. In de komende tijd zal het de toekomstige bewoners en hun architecten ter zijde staan om tot een passende invulling van het plan te komen. 

BKP gereed
29 april 20101 / 4

De opdracht van de gemeente was het vinden van een goed kader voor collectief-particulier opdrachtgeverschap. In het beeldkwaliteitplan is gezocht naar een goede balans tussen enerzijds samenhang van Kwadrant 4 met de rest van de wijk en anderzijds het bieden van ruimte voor een geheel eigen gezicht. De samenhang is met name in de bebouwingstypologie en in de openbare ruimte gevonden en het onderscheid juist in de architectuur. De groene erfafscheidingen bieden tegenwicht aan de grote diversiteit in woningen en geven de buurt tevens een eigen beeldmerk mee.

Bovenkerk Stolwijk

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo)   nieuwe woongebieden
Project Details

Opdrachtgever: Gemeente VlistPeriode: 2010-2015Producten: beeldkwaliteitplan, supervisie cpoProgramma: 41 eengezinswoningen en 20 appartementenKwadrant 4 betreft het laatste te ontwikkelen deelgebied in de nieuwe wijk Bovenkerk achter het oude lint van Stolwijk. In tegenstelling tot de al eerder gerealiseerde drie kwadranten zal de laatste uitbreiding in de polder geen eenduidig gezicht krijgen; de gronden zullen worden uitgegeven ten behoeve van collectief-particulier opdrachtgeverschap (cpo). Voor de gemeente een primeur en daarmee een groot experiment.