Bestemmingsplan vastgesteld
28 maart 20121 / 3

Na een intensief traject van inspraak en overleg met direct betrokkenen is het bestemmingsplan De Hes-west 2011 vandaag vastgesteld door de Raad. Gekozen is voor een grotendeels gedetailleerd bestemmingsplan om de nieuwe kantoor- en laboratoriumontwikkelingen mogelijk te maken. Daarnaast is voor een gedeelte van het plangebied een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Hiermee wordt flexibiliteit gecreëerd ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen voor de markt, waarvan het programma nog niet exact is bepaald. De bijzondere landschappelijke kwaliteiten van het gebied, met zijn on-Nederlandse reliëf en de historische Slijpbeek als drager van het landschap, komen prominent terug in het plan, in de vorm van bijzondere beschermingsregelingen.

 

Het bestemmingsplan vind je digitaal op ruimtelijkeplannen.nl 

Arnhems Buiten op Renkums bodem
29 oktober 2010

Onder de naam ‘Arnhems Buiten’ wordt het gehele voormalig Business Park Arnhem (ook bekend als KEMA-complex) op de grens van Renkum en Arnhem herontwikkeld. Plandeel De Hes-west, op Renkums grondgebied, is één van de vier deelgebieden (ook wel ‘Buitenplaatsen’ genoemd) binnen dit project, waar nieuwbouw van het hoofdkantoor van KEMA gepland staat.

In de loop van de tijd is als gevolg van de aanleg van infrastructurele werken (spoor- en autowegen) en grootschalige gebouwen het zo kenmerkende landschap van stuwwal, droogdalen, beken en uiterwaarden en de samenhang tussen de verschillende deelgebieden verdwenen. Een integrale ruimtelijke aanpak moet zorgen voor landschappelijke versterking van de onderlinge relaties van de terreinen. Een Masterplan en Landschapsplan zijn daartoe al opgesteld, het door ons op te stellen bestemmingsplan moet nu de juridische-planologische grondslag bieden voor de realisatie van de nieuwe ontwikkelingen.  

De Hes-west Renkum

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  bestemmingsplan   werklandschap
Project Details

Opdrachtgever: Giesbers Gebiedsontwikkeling, gemeente RenkumPeriode: 2010-2012Producten: bestemmingsplanProgramma: realisatie hoofdkantoor KEMA, kantoor- en bedrijfsruimten, plangebied van ca. 10 ha.De opdracht is gelegen in het opstellen van een bestemmingsplan dat de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor van KEMA mogelijk maakt. Deze ontwikkeling is onderdeel van het project Arnhems Buiten, een aantrekkelijk business park in een karakteristieke groene setting.