Een actueel beleidskader
26 juli 20131 / 2

Op 24 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Eemnes het bestemmingsplan Kern Eemnes én een drietal beheersverordeningen voor de Buitenrand van Eemnes vastgesteld. Daarmee heeft Eemnes een gemeentedekkend actueel beleid voor de komende jaren, conform de vereisten op grond van de Wro.

 

Wel wordt doorgewerkt aan het nieuwe bestemmingsplan voor de Buitenrand, waarin meer ruimte voor specifieke initiatieven opgenomen zal worden. 

 

In het bestemmingsplan Kern Eemnes zijn, behoudens het grotendeels conserverende karakter, een aantal concrete ontwikkelingen planologisch mogelijk gemaakt. Het gaat daarbij onder meer om de ontwikkeling van (woon-)zorgvoorzieningen in de Eemhof en woningen in de Weiden en op de locatie Torenzicht. 

 

Het vastgestelde bestemmingsplan Kern Eemnes is te vinden op ruimtelijkeplannen.nl

 

Ook zijn daar de beheersverordeningen voor Eembrugge, Heidehoek en Landelijk Gebied Noordwest te raadplegen.

 

Buitenrand ter inzage
15 januari 2013

In navolging van het bestemmingsplan Kern is ook het bestemmingsplan Buitenrand Eemnes vrijgegeven voor de inspraak. Het plan voorziet in een actualiserende regeling voor de 'randen' van het gemeentelijk grondgebied, zowel aan de (zuid-)westzijde als aan de oostzijde (Eembrugge). Het plangebied bestaat uit een grote diversiteit aan functies, variërend van agrarische gronden tot bedrijven en van woningen tot recreatieve- en sportvoorzieningen, waaronder een golfbaan en watersportbedrijven aan de Eem.

 

Binnen het bestemmingsplan worden geen concrete ontwikkelingen direct mogelijk gemaakt. Wel zijn diverse flexibiliteitsbepalingen opgenomen ten behoeve van mogelijke ontwikkelingen in de (nabije) toekomst. Het gaat dan bijvoorbeeld om woningbouwontwikkeling op het Ocrietterrein, een uitbreiding van het golfterrein en enkele functiewijzigingen.

 

Het voorontwerp ligt vanaf vandaag voor 6 weken ter inzage en is te raadplegen via de gemeentelijke website. Op 31 januari wordt vanaf 20:00 uur een informatieavond georganiseerd in het BEL-kantoor. 

 

Kern Eemnes ter inzage
27 augustus 2012

Het voorontwerp bestemmingsplan Kern Eemnes is, na bestuurlijke behandeling, vrijgegeven voor de inspraak. 'Een prettig leesbaar en inzichtelijk plan', aldus raadslid Pouw. Het bestemmingsplan is conserverend van aard en voorziet niet in directe nieuwe ontwikkelingen. Wel zijn enkele flexibiliteitsbepalingen opgenomen voor mogelijke ontwikkelingen in de toekomst, waaronder De Weiden in de Noordbuurt en de locatie aan de Molenweg.

 

Het voorontwerp ligt vanaf vandaag 6 weken ter inzage en is te raadplegen via de gemeentelijke website. Op 4 september vindt er een informatieavond plaats in De Hilt in Eemnes, waar u van gedachten kan wisselen over het plan met wethouder Van IJken en medewerkers van de gemeente en van OD205 SL.

De hele gemeente actueel!
12 april 2012

Na de bestemmingsplannen voor het Landelijk Gebied en voor de Wakkerendijk-Meentweg mogen wij voor de gemeente Eemnes ook aan de slag met de actualisatie van het bestemmingsplan voor de woonkern Eemnes en voor de zogenaamde ‘Buitenrand’. Daarmee zijn straks nagenoeg alle gemeentelijke gronden van een actueel plan van onze hand voorzien. Wij zijn trots op het gestelde vertrouwen en gaan voor een spoedige, maar vooral zorgvuldige opzet van beide plannen!

Kern en Buitenrand Eemnes

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

  bestemmingsplan
Project Details

Opdrachtgever: Gemeente EemnesPeriode: 2012Producten: bestemmingsplannenProgramma: volledige woonkern Eemnes en buitenranden gemeente, met onder meer agrarische gronden, bedrijvigheid en golfbaanDe actualisatie van alle bestemmingsplannen voor de woonkern, inclusief beschermd dorpsgezicht en de buitenschil van Eemnes. Binnen de buitenrand vallen de gronden gelegen ten westen van de A27, ten zuiden van de A1 en rond Eembrugge.